PvdA Smallingerland kiest voor top-zwembad !

Zwembad de Welle
Foto: Anton Pieters. Zwembad de Welle

Het college, bij monde van wethouder Jos van der Horst (SP), heeft zich in het verleden duidelijk uitgesproken voor de optimale variant; Statenfracties van PvdA en CDA kiezen ook voor deze variant (er worden zelfs bedragen vanuit de provincie van 10 miljoen genoemd). Ook PvdA Smallingerland heeft haar standpunt bepaald. Ook wij willen een schitterend nieuw zwembad met topsportfaciliteiten.

We zijn het er allemaal over eens dat bewegen en nog eens bewegen een must is om de kans te hebben oud te worden met zo weinig mogelijk gebreken. De PvdA zet zich dan ook in voor breedtesport. Zoveel mogelijk inwoners moeten in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten. Goede sportfaciliteiten zijn dan ook belangrijk voor het aantrekkelijk houden van onze gemeente. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor mensen en bedrijven die zich willen vestigen in Smallingerland. PvdA Smallingerland gaat voor het 50 meterbad met topsportfaciliteiten.

De huidige bezetting van het badwater is te groot om met minder toe te kunnen. Bovendien is het zwembad dan nog steeds een Regionaal Trainings Centrum (RTC) van NOC/NSF. Het dichtstbij liggende bad met die status is notabene in Amersfoort. Het wegvallen van deze faciliteiten in Smallingerland zou een aderlating voor de topsport in het Noorden van het land zijn.

Zonder het 50 meterbad komen het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) en de Talenten Academie Noord (TAN) in Heerenveen in de problemen. Topsporters moeten dan voor de opleiding hun heil ergens anders zoeken of stoppen met topsport. Alle reden voor de provincie om bij te dragen aan een nieuw zwembad. En dan hebben we het nog niet gehad over the all weather accommodatie. De Welle trekt honderdduizenden bezoekers per jaar uit de hele regio en ook van buiten de provincie. Dat dit behouden, en zelf uitgebreid, moet worden lijkt ons geen discussie.

Met alle kennis van watertechnologie die we in Friesland hebben, bijdragen van het innovatiecluster en het innovatieve denken binnen het Sportbedrijf moet het toch mogelijk zijn om met behulp van de gemeente en de provincie een perfecte nieuwe accommodatie neer te zetten.

Theun de Boer
Anton Pieters