PvdA Smallingerland op bezoek in Oudega

PvdA fractie en bestuur op bezoek in Oudega.

PvdA Smallingerland op bezoek in Oudega Donderdag 12 mei hield de fractie van de PvdA Smallingerland een openbare vergadering in Oudega. Met inwoners uit het dorp ging het gesprek met name over recreatie. Oudega aan het water, de vaarweg naar Drachten en het weiland depot in de Gealannen zijn belangrijke ontwikkelingen voor de inwoners van het dorp.

Een ander belangrijk onderwerp is wonen. Jongeren willen graag in het dorp blijven wonen. En de inwoners willen dat ouderen maar ook mensen met een beperking kunnen blijven wonen in het dorp. Een mogelijkheid is de realisatie van een kleinschalige woonvorm. De PvdA ziet mogelijkheden om nieuwe woonconcepten te combineren met andere manieren van zorg en voorzieningen, bijv. door de inzet van technologie.

Als afsluiting werd het gebied rondom de Haven bekeken, de oude zuivelfabriek en jeugdsoos leveren zorgen op, de inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van de jeugd.