Roel Haverkort benoemd tot wethouder

In de raadsvergadering van 30 mei j.l. is Roel Haverkort benoemd tot wethouder. Tot nu toe was hij de vervanger van Nieske Ketelaar, die wegens ziekte haar werkzaamheden niet kon uitvoeren.
Nieske heeft te kennen gegeven dat ze niet terugkeert als wethouder en per 20 juni haar taken neerlegt. Hiermee komt een einde aan de tijdelijke vervanging van haar en wordt Roel Haverkort nu definitief haar opvolger.
Roel neemt de volledige portefeuille van Nieske over, met daarin o.a. financiën, economie en decentralisatie participatiewet.