Ronde Tafel met Taskforce Werkgelegenheid

Tijdens de Ronde Tafel van 18 september werd gesproken met de Taskforce Werkgelegenheid over het door hen uitgebrachte rapport over de wijze waarop de gemeente Smallingerland de werkgelegenheid kan stimuleren en vergroten. Het leek één grote jammerklacht, terwijl Smallingerland toch ook gezien kan worden als de grootste banenmotor van Friesland.
Dit riep bij Henk Hofstra de volgende reactie op:

“Bij het ondervragen van de ‘tasforce’ werkgelegenheid werd met geen woord gerept en werd er geen enkele vraag gesteld over notabene de eerste twee conclusies van de ‘taskforce’. Over het weinig onderscheidend vermogen en de uitstraling en zichtbaarheid van onze gemeente en in het bijzonder Drachten. Als je de werkgelegenheid een boost wil geven moet je er eerst voor zorgen dat de mensen hier willen wonen en dat de voorzieningen op niveau zijn. Sport, muziekschool, kortom alles op het gebied van kunst en cultuur…..mensen willen niet wonen in een ‘dood’ dorp.”

Op 2 oktober wordt het rapport in de Raad behandeld.

 

Henk Hofstra