Stedenband Gobabis en onderwijs

Op 25 oktober 2016 stond de stedenband met Gobabis op drie agenda’s van de Raad. Nogal ongebruikelijk, omdat na de Ronde Tafel, de informatiefase, normaal gesproken een paar weken volgen, die de fracties kunnen gebruiken om hun standpunt te bepalen. Maar deze keer zat er enige haast bij, waardoor er van de gebruikelijke procedure werd afgeweken. Er zijn gevallen waarbij dit nodig is omdat dan voor een bepaalde datum een besluit moet vallen. Dat was in dit geval niet aan de orde.

Nu hebben we op 24 mei 2016 ook een vergadering gehad over dit onderwerp. Dat ging echter niet over Gobabis alleen, maar ook over de stedenband met Kiryat Ono. Dat was een stevige discussie. Twee amendementen werden aangenomen, maar het stuk als geheel werd uiteindelijk weggestemd en dus de wijzigingen, die afzonderlijk van elkaar waren aangenomen, ook.

Het amendement waar het bij Gobabis om ging, werd samen met het CDA en de SP ingediend en riep het college op om met een plan te komen om de voor Gobabis bedoelde bedragen in te zetten voor onderwijs aan jonge kinderen. Dit met in het achterhoofd dat kennis iets is dat niet van iemand afgepakt kan worden en dat onderwijs en gezond verstand de basis zijn voor een betere toekomst.

In het voorstel stond een bedrag verwerkt van 10.000 euro bestemd voor vliegtickets van stagiaires naar Gobabis. Op zich is er niets mis met stage lopen in Gobabis. Ik kan het studenten zelfs aanraden. Het is een deel van je leven dat je niet weer vergeet en het kan je blik op de wereld behoorlijk veranderen. Ik zie echter niet in dat dit met gemeenschapsgeld moet worden betaald.

Daarom stuitte die post ons nogal tegen de borst. Gelukkig konden we samen met het CDA en de SP het bedrag van 10.000 euro, ombuigen naar onderwijs voor jonge kinderen in Gobabis.

Anton Pieters
Raadslid PvdA Smallingerland

ampieters