UITNODIGING

Wij nodigen je graag uit voor de Algemene Najaarsledenvergaderinge en politiek café op 18 november 2019.

Voorafgaand aan het politiek café wordt op maandag 18 november de algemene najaars-ledenvergadering gehouden. Het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland nodigt de leden uit om hierbij vanaf 19.30 aanwezig te zijn.

Na de ALV gaat de avond om 20.15 uur over in een Politiek Café. Hierbij zijn ook niet-leden en andere belangstellenden van harte welkom.

Het Politiek Café heeft als thema “Heeft de sociaaldemocratie een toekomst?”
Dit wordt ingeleid door Bert Middel.
Bert Middel is de schrijver van het boek “Die meneer is van ons”.
Hierin beschrijft hij hoe als een “gewone jongen” zijn tocht heeft gemaakt door verschillende bestuurslagen in ons land, o.a. als PvdA-tweedekamerlid en burgemeester van Smallingerland.

Agenda ledenvergadering:
1 Opening
2 mededelingen, ingekomen stukken
3 Verslag ALV 11 maart 2019
4 Vaststelling werkplan bestuur 2020
5a. Vaststelling begroting 2020
5b. Benoeming kascommissie
6 Rondvraag
7 Sluiting

Pauze

Vanaf 20.15 uur Politiek Café:
Politiek Café met als thema ”Heeft de sociaal democratie een toekomst?”
• Bert Middel geeft hierop zijn visie. Daarna is er gelegenheid om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

Plaats: @Holdert, van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten

Aanvang: Ledenvergadering 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Politiek Café 20.15 uur