Vacature Wethouder Smallingerland

De PvdA Smallingerland zoekt een kandidaat voor de post van wethouder van Smallingerland, die vanuit de idealen van de PvdA de grote uitdagingen waar Smallingerland voor staat voortvarend kan oppakken. Hiervoor is vanaf 22 december 2018 een benoemingsprocedure opengesteld. Het betreft een tijdelijke functie tot het einde van deze collegeperiode. De kandidaat is lid van de PvdA.

De PvdA wil voor Smallingerland een wethouder die met energie en ideeën invulling kan geven aan de ambities in het collegeakkoord en het verkiezingsprogramma van de PvdA. U hebt kennis van en gevoel voor maatschappelijke vraagstukken. U kunt goed functioneren binnen een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van de ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van de gemeenteraad tot maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. Politieke of bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. Voor deze functie is kennis van het sociaal domein gewenst, omdat dit een belangrijk onderdeel van de portefeuille is. Lees hier de volledige vacaturetekst…