Van de Voorzitter: Zuiderzeelijn

Zuiderzeelijn

Weet u het nog de Zuiderzeelijn? Jarenlang, nee decennia lang een grote wens van Drachten. Elke burgemeester van Smallingerland had als taak te lobbyen voor deze spoorlijn, zodat Drachten eindelijk aan het spoor zou komen te liggen. Maar het ging al net zo als die mop van de man die naar Parijs wilde…. Die ging niet. En zeker niet per trein vanuit Drachten, want ook de Zuiderzeespoorlijn kwam er niet.

Tot twee maal toe, in de jaren tachtig en rond de eeuwwisseling, werden plannen uitgewerkt om de Zuiderzeelijn op korte termijn aan te leggen. In 1986 werd de aanleg op de lange baan geschoven. Eind 2007 werd, ondanks een lobby van de noordelijke provincies, opnieuw besloten om de lijn niet aan te leggen.

Een beste kater. Zeker voor Drachten. Als genoegdoening werd wel een compensatiepakket ter hoogte van ongeveer 2 miljard euro in de noordelijke (en deels ook in Flevoland)  infrastructuur gestopt. Knooppunt Joure, zuidelijk Ringweg Groningen etc .  werden/worden hieruit betaald. Drachten kwam er maar karig uit.  Reconstructie van een paar rotondes en opknappen busstation bleef over voor Drachten. Zelfs de ultieme troostprijs, een treinverbinding Groningen via Drachten naar Heerenveen, dat nog wel in dit compensatiepakket zat, werd alsnog afgeblazen.

Daar sta je dan als Drachten. Mooi centraal in het Noorden gelegen en dus ‘goud’ in handen. Maar de centrale ligging geldt alleen maar voor de weg, die overigens steeds drukker en gevaarlijker wordt. Over water en spoor is Drachten slecht respectievelijk helemaal niet bereikbaar.

Over precies hoeveel banen de spoorlijn oplevert blijven economen van mening verschillen. Maar  dat de Zuiderzeelijn veel banen oplevert, daarover is iedereen het wel eens. Maar er is in de huidige tijd een nieuw argument. De Randstad is overvol en de woningen zijn onbetaalbaar geworden. Wonen in Drachten is aantrekkelijk als je in minder dan anderhalf uur in hartje Amsterdam bent. Vanuit stedelijke ontwikkeling gezien profiteert ook de Randstad van de snelle spoorlijn en is daarmee een nationaal belang geworden dus!

De Sociaal Economische Adviesraad (SER) Noord heeft dit inmiddels ook onderkend en pleit voor een nieuwe discussie over de Zuiderzeelijn. De provincie Groningen ondersteunt dit. Vanuit de provincie Fryslân is het echter oorverdovend stil. Waarom? Bang voor de positie van Leeuwarden. Onzin, want evenals Drachten dan binnen anderhalf uur ligt van Amsterdam, geldt dat ook voor Leeuwarden.

En het concept verkiezingsprogramma van onze eigen PvdA Fryslân geeft ook al geen positief en duidelijk signaal af. Citaat hieruit:’ Linksom of rechtsom, er móet sneller vervoer naar en van de Randstad gerealiseerd worden. Ah prima , dus de Zuiderzeelijn verwacht je dan te lezen ,maar nee het verkiezingsprogramma vervolgt met: De komende 4 jaren willen we niet blijven hangen in oude discussies (wordt de Zuiderzeelijn bedoeld als een oude discussie??), maar met een goed onderzoek onder Friese forensen duidelijk krijgen welke behoefte er is en samen met toekomstmakers een scenario uitwerken. En om het allemaal nog maar even duidelijk te maken: Geen prestigeprojecten, wel fatsoenlijke reistijden en een goed vestigingsklimaat voor hurde wurkers die prettig willen wonen.

Poeh, daar kan je het dan maar mee doen. Geen prestige projecten en jawel een onderzoek. Je verwacht van een sociaal democratische partij, die gelijke verdeling van kansen hoog in het vaandel heeft, krachtiger taal in haar verkiezingsprogramma en een duidelijke keuze voor de Zuiderzeelijn.

Het wordt tijd dat niet alleen de burgemeester van Drachten weer gaat lobbyen voor de Zuiderzeelijn, maar ook wij als PvdA leden.

Bert van der Meulen, voorzitter PvdA afdeling Smallingerland