Van de voorzitter

Zondag 1 juli

Als ik dit stuk schrijf is het zondag 1 juli. Nou ja, interessant zult u denken. Mijn voorganger als voorzitter van de afdeling Smallingerland Maarten Noordhoff eindigde zijn stukken in het Roaske altijd met : ‘en oh, ja ik ben zondag weer naar Gorredijk geweest voor boodschappen’.
Ik kan mijn eerste stuk als voorzitter nu beginnen met: vandaag 1 juli heb ik gewinkeld in Drachten, op zondag dus.  Jammer dat Maarten zijn zondagse uitje naar Gorredijk moet missen, maar het is zover. Drachten is als één van de laatste plaatsen in Nederland om.

De zondagsopening heeft de lokale politiek vele jaren bezig gehouden. Tenminste dat is het beeld wat een volger van de Smallingerlandse politiek heeft.  Als PvdA hebben we drie verkiezingsprogramma’s  achter elkaar steeds opgenomen dat we voorstanders waren van de zondagsopening. Dus ja er was ook bij ons steeds aandacht voor. Maar we vonden de zondagsopening als sociaal democraten niet het belangrijkste waarvoor we nu vanuit onze sociaal democratische principes voor moesten strijden. Dan waren er toch wel belangrijke zaken zoals goed onderwijs voor iedereen, oog hebben voor de inkomensongelijkheid, zorgen voor werkgelegenheid, cultuur voor iedereen, ook voor de laagste inkomens.  En als bleek in collegeonderhandeling dat we  juist die dingen konden binnenhalen, onze onderhandelingspartners bereid bleken heel veel water in onze sociaal democratische wijn te doen, dan was de zondagsopening minder van belang..

Heel rationeel en goed beargumenteerd politiek voeren is dat. Opkomen voor de mensen waarvoor je een politieke partij hebt opgericht. Vanuit je idealen, je principes. En toch… wringt het. Hoeveel mensen ik onder het carillon tijdens onze verkiezingscampagne niet gesproken heb die ons in de hoek van tegenstanders zondagopening zetten. En geen idee hadden wat we allemaal wel bereikt hadden.
Iets waarmee we als PvdA natuurlijk vaker worstelen. We hebben meegedaan in het vorige kabinet samen met de VVD. En rationeel gezien veel zaken voor onze achterban geregeld c.q. tegen gehouden. Rationeel hebben we het goed gedaan, Nederland uit de crisis geholpen. Maar het beeld is dat de PvdA alles wat de VVD wilde heeft geslikt; ons hebben vervreemd van de achterban. Met als  gevolg een desastreuze verkiezingsuitslag.

De PvdA wil serieuze politiek bedrijven en vanuit haar idealen zaken regelen, voor elkaar krijgen. En dat moet zo blijven. En het meeste bereik je in het bestuur van het land, de provincie en de gemeente. Dus hier en daar wat inleveren van je standpunten.
Daarom is het ook belangrijk dat we weer in het College zitten van Smallingerland. We hebben best mooie dingen uit ons verkiezingsprogramma binnengehaald voor onze achterban. Behoud sociale minima beleid bijvoorbeeld. En inderdaad de zondagsopening. Maar ik kan niet aan de indruk ontrekken dat het beeld is dat dit laatste te danken is aan de ELP. Die heeft ervoor gezorgd dat Maarten eindelijk op zondag niet meer naar Gorredijk hoeft. Ondanks dat de PvdA dit al twaalf jaar heeft gewild.

Bert van der Meulen, voorzitter afdeling Smallingerland