Vanaf de tribune oktober 2017

Helaas liet de geluidsinstallatie het tijdens de raadsvergadering van 16 oktober afweten. Hierdoor werd de vergadering verzet naar 31 oktober. Jammer, omdat tijdens deze bijeenkomst een motie werd ingediend waarbij de raad werd gevraagd om in te stemmen met twee koopzondagen in december. Dit naar aanleiding van de brandbrief van Detailhandel Nederland, waarin hier om werd gevraagd, omdat er anders drie vrije dagen achter elkaar zouden vallen rond kerst.

Voor de oppositie natuurlijk een leuke gelegenheid om te testen hoe sterk de coalitie na alle wisselingen nog is. Door het mankement van de installatie werd de behandeling van deze motie dus uitgesteld. Ik ben benieuwd hoe de raad hierop gaat reageren. Misschien kan onze voorzitter nu eindelijk eens een keer zijn boodschappen op een zondag in Drachten halen..?

In dezelfde periode werd ook de kabinetsformatie afgerond. Een kabinet dat er voor de “gewone normale Nederlander” wil zijn. Gewoon…, normaal… Ik vraag mij af of ik hier als “oprjochte Fries” ook toe behoor. Blijkbaar zijn er meer mensen die zich dit hebben afgevraagd. Zo ontving de redactie van de Nieuwsbrief een ingezonden stuk, waarin werd verteld hoe hier op de werkvloer over werd gesproken.. In deze Nieuwsbrief is de column opgenomen. Daarmee wordt deze “vanaf de tribune” in feite een “vanaf de werkvloer.”

Jaap Munniksma