Meteen naar de inhoud

Veiligheid

Je veilig voelen is belangrijk. De inrichting van de omgeving, verkeersmaatregelen, toezicht van handhaving en politie en adequaat optreden bij calamiteiten versterken dit gevoel. Helaas zijn er ook situaties die we als onveilig ervaren. Een kapotte lantaarnpaal geeft een vervelend gevoel. Als er ’s avonds vlak voor je deur door een groepje opgeschoten jongeren naar je wordt geschreeuwd, is dat intimiderend en voel je je onveilig in je eigen buurt. 

Er speelt echter meer in onze gemeente waar aandacht voor mag zijn. Sommige situaties in onze gemeente voeden het onveiligheidsgevoel. Bijvoorbeeld: 

 • Drugsgebruik en de daarbij behorende transportscooters.  
 • Overlast van verkeer dat zich niet aan de regels houdt.  
 • De doorgaande paden bij terrassen waar wel mag worden gefietst, maar bedienend personeel en gasten daar geregeld last van hebben waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.  
 • Er zijn een aantal plekken waar inwoners van aangeven dat ze zich er niet veilig voelen. 
 • Veel inwoners, vrouwen en meisjes, maar ook jongens, hebben te maken met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. 

Door veiligheid voortdurend te monitoren en daar waar zich onveilige situaties voordoen hierop in te spelen wordt de veiligheid vergroot. Maximale veiligheid moet het doel zijn. 

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

Politie en brandweer vallen onder de Veiligheidsregio en daar worden, in samenspraak met de gemeente, de prioriteiten bepaald. De BOA’s van de gemeente kunnen ingezet worden op plaatsen waar problemen ontstaan. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om in te zetten op voorlichting en het opzetten van projecten gericht op specifieke groepen die zich in een onveilige situatie bevinden. 

Hoe is het nu: 

Veel inwoners van Smallingerland voelen zich veilig, maar niet iedereen. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest en in een aantal wijken wordt regelmatig overlast ervaren. 

Onze keuzes: 

 • Op bekende plekken met overlast wordt waar mogelijk tijdelijk cameratoezicht ingesteld. 
 • Bij overlast door jongeren wordt met hen en hun ouders een gesprek gevoerd 
 • Er komt meer aandacht voor informatie en voorlichting over o.a. seksueel misbruik, seksuele intimidatie, loverboys en lovergirls. 
 • Beleid gericht op kinderen die slachtoffer (kunnen) worden van mensenhandel wordt aangescherpt. 
 • Waar werkzaamheden zijn wordt ook direct gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 • Op plaatsen waar veel verkeersoverlast is wordt vaker gehandhaafd 
 • In straten die gebruikt worden als racebaan worden snelheid remmende maatregelen genomen. 
 • In overleg met horeca worden onveilige situaties bij terrassen, veroorzaakt door scooters en fietsers, aangepakt.