Verslag ALV 16-01-2017

Ledenvergadering PvdA Smallingerland

Het leek wel het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan 20 leden waren op de uitnodiging voor de ledenvergadering afgekomen, met daaronder ook een aantal leden die we minder vaak op een bijeenkomst tegenkomen. Zegt dit iets over de stemming onder de leden? Gaan we met elkaar de schouders eronder zetten om tot een goed resultaat te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018?

Op de agenda stond de vraag of er wel of niet een lijsttrekkersverkiezing gehouden moest worden. Het voorstel van het bestuur was om dit niet te doen.

Blijkbaar was de laatste lijstrekkersverkiezing tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher maar matig bevallen, want de mening van de vergadering was bijna unaniem om dit niet te doen. Het bestuur gaat met ondersteuning van een adviescommissie zelf de lijst samenstellen, inclusief de lijsttrekker.

Hiermee zijn alle procedurele kwesties geregeld die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe verkiezingsprogramma, lijsttrekker en kandidatenlijst.

Op de bijeenkomst werd ook nog kort gerefereerd aan de komende Tweede Kamer verkiezing. De campagne zal voor een groot deel worden georganiseerd vanuit het landelijk bestuur.

Eén van de hoogtepunten hierbij is op 12 maart. Dan wordt ‘s middags “Het Rode Noorden” gehouden in de Lawei, waarbij ook Lodewijk Asscher aanwezig zal zijn. U kunt deze datum alvast noteren!

Later dan vooraf gedacht, sloot Maarten Noordhoff deze vergadering. Later, maar daardoor niet minder geanimeerd. Goed om als Rode Familie weer eens bij elkaar te zijn zo aan het begin van het jaar.

 

Jaap Munniksma