Visie Waterfront Drachten vastgesteld.

Waterfront Drachten

De visie Waterfront Drachten is de basis voor het uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat hoe we van visie naar uitvoering komen. Deze visie is dinsdag 24 januari aan de gemeenteraad voorgelegd ter beoordeling.

Droom van het College

De visie is een “droom van het college” en wij delen deze droom. Een aantal dingen die in de visie staan zullen niet doorgaan of worden gewijzigd. Daarvoor is het ook een visie en niet een uitgewerkt plan. In de visie wordt ingezet op het vergroten van de waterpartijen aan de westkant van Drachten. Hierdoor wordt het gebied interessanter voor de watersport en zeker voor zeilers. De visie hier  helemaal omschrijven is niet te doen, maar hier is een link naar het boekwerk.

De visie heeft ter inzage gelegen en er is een bijeenkomst geweest waarin de visie werd uitgelegd. In dit stadium is het belangrijk om steeds van visie te spreken omdat het nog geen plan is. Het is een kader waarbinnen plannen kunnen worden ontwikkeld.

Op de visie is door een aantal partijen gereageerd en over het algemeen zijn de reacties zeer positief. Dat wil zeggen over de gehele visie. Wanneer de visie dingen beschrijft die dichtbij mensen, hun leefomgeving of bezit komen dan is er nog wel het één en ander te wensen of te vrezen en dat is logisch.

Drachtstervaartplan

Toen het Drachtstervaartplan werd ontwikkeld hebben mensen huizen laten bouwen aan de waterkant. Aan de waterkant van ‘bevlot- en bevaarbaar water’. Dit betekent simpelweg dat dit openbaar water is en dat daar gevaren mag worden. Om dan nu, als aanwonenden, aan te geven dat dit stuk water dan maar afgesloten moet worden en een invaar- & aanlegverbod voor niet aanwonenden voor de bewoners een ‘must’ is, is wat ons betreft niet besprekbaar en staat in schril contrast met de aanwonenden aan de Cornelis Rienk de Boerstraat die in de visie een fietspad zien ingetekend langs de geluidswal aan de andere kant van de Drachtstervaart en een wandelpad en uitzichtpunt bovenop deze geluidswal.

Zij maken zich -terecht- zorgen over hun privacy. Mensen kunnen vanaf de geluidswal hun tuinen en huizen inkijken. Wij zullen er dan ook op toezien dat deze mensen goed worden meegenomen tijdens de uitwerking van de visie en daar hun invloed op uit kunnen oefenen.

De raad stelt Visie Waterfront vast.

Anton Pieters

Anton Pieters - PvdA Smallingerland