Wachttijden bij de gebiedsteams onwenselijk

gebiedsteams

Goede en bereikbare zorg vindt de PvdA belangrijk. Het signaal dat er bij de gebiedsteams voor de zomervakantie wachtlijsten waren ontstaan, riep dan ook vragen op bij de fractie. In het vragenuur stelde Dinie Mulder dit aan de orde.

Wethouder van der Horst gaf aan dat er voor de zomervakantie inderdaad sprake was van een wachtlijst. Om deze weg te werken zijn de gebiedsteams uitgebreid met een flexibele schil van drie fte’s. Deze kan ingezet worden op het moment dat er bij één van de teams veel aanmeldingen zijn, waardoor aanvragers te lang op de behandeling van hun hulpvraag moeten wachten.
Volgens de wethouder zijn urgente hulpvragen wel behandeld, maar hebben minder urgente aanvragen wat langer dan wenselijk moeten wachten.

Door de uitbreiding van de gebiedsteams hoopt de gemeente toekomstige zorgvragen tijdig te kunnen voldoen.