Wilfried Jellema zet zich in voor …

Drachten tweede stad van Fryslân.

Betaalbare en bereikbare huisvesting voor onze jongeren in Smallingerland is mijn inzet voor de komende 4 jaar.

Tevens wil ik mij inzetten voor voldoende kwalitatieve werkgelegenheid in onze gemeente om onze jongeren toekomstperspectief te kunnen bieden.

Met de 2e Kamerfractie van de PvdA ga ik mij inzetten voor de realisatie van de Lelylijn. Dit in het belang van onze jongeren. Zij zijn het maatschappelijke kapitaal van onze samenleving.

De groei van Drachten en dorpen gebruiken om voorzieningen en landschapskwaliteit te verbeteren.