Zonneplan 2.0

Komende dinsdag (25-06-2019) staat het zonneplan op de raadsagenda van de gemeente Smallingerland. In het plan zoals dat er nu ligt wordt een aantal mogelijke locaties voor zonneparken aangegeven. Helaas zijn omwonenden niet betrokken geweest bij het vaststellen van deze locaties. Ook zijn sommige van de aangegeven locaties bij voorbaat niet geschikt. Dit werd  tijdens de ronde tafel van dinsdag 11 juni jl. extra inzichtelijk. Volle tribunes en overtuigende argumenten maakten duidelijk dat bijvoorbeeld de geluidswal bij de Drachtstervaart op geen enkele manier in aanmerking komt. Het wordt extra pijnlijk als je bedenkt dat er eerder toezeggingen gedaan zijn aan de wijk dat er nooit meer plannen voor deze geluidswal zullen worden gemaakt zonder hier van te voren overleg met de wijk over te voeren.

De fractie van de PvdA is hiervan geschrokken. In het zonneplan wordt nadrukkelijk verwezen naar de nieuwe omgevingsvisie en het belang van burgerparticipatie. Het lijkt erop dat niet iedereen goed begrijpt wat hiermee wordt bedoeld. We maken ons hier dan ook grote zorgen over. Het risico dat we zien is dat er straks een omgevingsvisie staat met allerlei voorstellen voor projecten die mogelijk uitgevoerd worden. Daar mogen onze inwoners iets van vinden. Dat is een denkfout. Participatie begint bij het bedenken van de plannen..

Het gaat dan ook niet ver genoeg om nu enkele locaties te schrappen uit het plan om daarmee inwoners tegemoet te komen. Wij willen dat het plan herschreven wordt op zo’n manier dat inwoners en bedrijven betrokken worden bij het realiseren van de gestelde doelen. 

We hebben ook een suggestie. Stel budget en ondersteuning beschikbaar om in ieder dorp en iedere wijk een traject op gang te brengen waarbij inwoners samen met de gemeente een plan ontwikkelen om als dorp of wijk een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen. Neem daarbij als uitgangspunt dat eventuele opbrengsten ook terugvloeien naar het dorp, de wijk of de inwoners. De zeven vuistregels uit het manifest zonneparken Noord-Nederland kunnen hierbij als handvat dienen. 

Jan Johannes Veldkamp