Zwembad op de Sportlaan

Dit was uiteindelijk de uitkomst van het debat over de locatiekeuze van het zwembad op 22 september j.l. Ook de keuze van de PvdA-fractie. Onder andere wat betreft de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer, sociale veiligheid en de reeds aanwezige voorzieningen komt deze locatie als beste naar voren.  

In mei had de raad al besloten om te kiezen voor een 50 meter sportbad  gecombineerd met een bad voor recreanten, een bad voor doelgroepen en buiten een waterspeelplaats zwembad. De keuze voor een locatie werd nog even uitgesteld. Het college wilde nog een extra onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden op de Tussendiepen. 

Het gaat om veel geld voor een voorziening die minstens 40 jaar gebruikt gaat worden. Belangrijk dus om een goede keuze te maken en daarbij zoveel mogelijk factoren mee te nemen. Hiervoor hadden we de beschikking over verschillende onderzoeken en daarnaast hebben we vooral ook veel gesproken met belanghebbenden en inwoners. 

Van de drie mogelijke locaties (Sportlaan, Tussendiepen en Noorderhogeweg) viel voor ons als eerste de Noorderhogeweg af. Met name het gebrek aan sociale veiligheid, de decentrale ligging en de aanwezigheid van een gasleiding in de directe nabijheid maken deze locatie in onze ogen minder geschikt.  

De Tussendiepen en de Sportlaan zijn voor ons even los van de emotie min of meer gelijkwaardig. In het voordeel van de Tussendiepen spreekt de meer dan voldoende beschikbare ruimte en de mogelijkheid om de verkeerssituatie vrij eenvoudig aan te passen. De Sportlaan heeft als groot voordeel dat het een sportpark is. Door het zwembad daar te bouwen maak je het sportpark compleet. Daarmee kun je de sportbeleving in Smallingerland een enorme boost geven. Dit wordt ook aangegeven door het sportbedrijf, de sportverenigingen en de bedrijven aan de Sportlaan die gerelateerd zijn aan sport en spel. Verder komt de Sportlaan ook waar het gaat om bereikbaarheid en sociale veiligheid als beste naar voren. Een belangrijke overweging om uiteindelijk voor de Sportlaan te kiezen is het draagvlak onder inwoners van Smallingerland. Zowel in gesprekken als in discussies komt duidelijk naar voren dat het draagvlak voor zowel de Tussendiepen als de Noorderhogeweg gering is. Daarom wat ons betreft een voorkeur voor de Sportlaan. 

Het voorstel van het college was gericht op een keuze voor de Tussendiepen. Met name omdat dit een enorme boost zou betekenen voor de herontwikkeling van dit gebied. Ruim voor het geplande debat was al duidelijk dat dit het niet zou redden. De toon werd gezet door het CDA dat ons wilde doen geloven dat er al een meerderheid zou zijn voor een amendement gericht op het uitsluiten van de Tussendiepen. Dit lazen we tenminste in de Leeuwarder Courant. Een aantal andere partijen maakte er in de media ook geen geheim van niets te zien in de Tussendiepen. 

Uiteindelijk dan het debat. Zoals aangegeven gingen wij dit in met een voorkeur voor de Sportlaan. In ons achterhoofd speelde het risico dat er uiteindelijk geen enkele locatie zou worden gekozen. Het werd een vervelend debat. Veel onderlinge verwijten, scoringsdrift, de ene na de andere interruptie en gebrek aan respect voerden de boventoon. CDA, ELP en SB dienden een amendement in gericht op een keuze voor de Noorderhogeweg. D66 en Groenlinks deden hetzelfde maar dan voor de Sportlaan. In het debat werd duidelijk dat ook de SP, FNP, CU en PvdA voor het amendement om het zwembad te realiseren op de Sportlaan zouden kiezen. De enige partij met een voorkeur voor de Tussendiepen was de VVD. Daarmee was de situatie als volgt: 

Als eerste stemming over het amendement om te kiezen voor locatie Noorderhogeweg. Dit kon rekenen op 14 stemmen. Vervolgens stemming over het amendement om te kiezen voor locatie Sportlaan. Dit kon rekenen op 15 stemmen. 
In beide gevallen geen meerderheid en dat zou betekenen dat het oorspronkelijke voorstel voor de Tussendiepen in stemming zou komen. Voor iedereen was duidelijk dat het voorstel dan niet aangenomen zou worden met als gevolg geen keuze voor een locatie. Daarmee ook het risico dat de subsidie (10 mln.) van de provincie op het spel zou komen te staan. 

Zo werd het toch nog spannend. Uiteindelijk gaf het CDA aan dat ze bereid waren om ook voor het amendement over de Sportlaan te stemmen. Daarmee werd een debacle voorkomen en is er weer een horde genomen richting de realisatie van het nieuwe zwembad.