Re-integratie onder de loep

Overheids BV
De draaideur.

Tijdens de bespreking in de raad (14-05-2019) van het jaarrapport 2018 Sociaal Domein kwam onder andere naar voren dat de resultaten van de gevolgde re-integratietrajecten niet erg flitsend zijn. In tegendeel zelfs.

In 2018 stonden 216 mensen op de lijst die niet in een traject zitten omdat deze mensen meerdere trajecten hebben gevolgd zonder resultaat. Hier wordt niemand blij van. Behalve misschien de leveranciers van deze trajecten. Al een aantal perioden geven wij bij het college aan dat we signalen uit de samenleving krijgen dat de re-integratietrajecten niet werken zoals je zou moeten willen.

Door het jaarrapport Sociaal Domein en de cijfers die daar in staan vonden wij dat we weer eens aan de bel moesten trekken. Onze opmerkingen hierover en de opmerking dat het volgens ons tijd is om het beleid eens goed tegen het licht te houden, werden goed opgepikt door de portefeuillehouder. De wethouder heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en er binnenkort op terug te komen bij de raad met een nieuw re-integratiebeleid. De eerste afspraak met de Cliëntenraad Werk en Inkomen staat begin juni al gepland. 

Eindelijk een toezegging van het college om de huidige manier van re-integratie eens goed onder de loep te leggen en wij zitten er bovenop…