Nieuwbouw in de Bouwen in het kader van het woningbouwprogramma
Nieuws

Groot verschil in wijken baart PvdA-fractie zorgen

1 februari 2021
In november 2020 verscheen het rapport ‘Herijking Minimabeleid 2019/2020 Gemeente Smallingerland’. In het rapport worden onder andere grote verschillen tussen de verschillende wijken in Drachten geconstateerd.In de wijk De Singels bijvoorbeeld behoort slechts 3% tot [Lees meer]
Nieuws

De Salto Mortale

17 december 2020
Ondanks protest van ons – en andere partijen –  tijdens het debat over de begroting werd een, na wijzigingen door een viertal partijen, slechte, lekkende begroting bij de provincie ingeleverd. Hij werd teruggestuurd met de [Lees meer]
Nieuws

De OZB discussie en het resultaat.

2 december 2020
Op 3 november presenteerde het college de begroting voor de komende vier jaar. In onze ogen een goede begroting met oog voor de toekomst. Alle partijen die bestuurservaring hebben, weten dat je soms niet ontkomt [Lees meer]
Nieuws

Harry Balgobind geïnstalleerd als fractiemedewerker

2 december 2020
In de Gemeenteraadsvergadering van 1 december j.l. is Harry Balgobind geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.Hij mag namens de fractie deelnemen aan alle bijeenkomsten voor raadsleden en de Ronde Tafel en ondersteunt de fractie bij het uitvoeren van [Lees meer]
Nieuws

Impressie ALV 30 november 2020

2 december 2020
Het begon wat onwennig; inloop/inloggen vanaf 19.20 uur.Normaal is de inloop een moment om even bij te praten. Nu zat iedereen stil achter zijn scherm; bij “binnenkomst” werd door een enkeling “hallo ”gezegd, maar voor [Lees meer]
Nieuws

Wij maken ons ernstig zorgen…

26 november 2020
Op het moment van schrijven is het twee weken geleden dat de meerjarenbegroting op 10 november 2020 aangenomen is door de gemeenteraad. De emotie en de kwaadheid zijn ondertussen een beetje gezakt, maar onze zorgen [Lees meer]
Nieuws

Algemene najaarsvergadering op 30-11-2020

6 november 2020
In het najaar moet elke afdeling een aantal bestuurlijke zaken regelen, zoals het indienen van de begroting voor het volgende jaar en het daarbij behorende werkplan. Normaal gesproken een moment voor contact met de leden en [Lees meer]
Wim Ram
Nieuws

Even voorstellen…

6 november 2020
Mijn naam is Wim Ram. Graag stel ik me aan u voor. Ik ben 60 jaar en woon in Drachten sinds 1965. Ben ongehuwd en heb drie kinderen, waarvan nog 2 inwonend. Tot medio dit [Lees meer]
Het pre-corona tijdperk.
Van de Voorzitter

Bestuur in coronatijd

6 november 2020
Bert van der Meulen Eén keer per maand een bestuursvergadering en om de zes/zeven weken bijwonen van de fractievergadering. Dat doe je minimaal als lid van het bestuur van de afdeling Smallingerland. En dat deden [Lees meer]