Nieuws

Ze luisteren niet en ze doen maar

9 juni 2016
Dat was de eerste kreet die ik hoorde naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de winkelopeningstijden. Overigens kan je dit soort kreten bij bijna elk controversieel onderwerp opvangen (vervang winkeltijden maar eens [Lees meer]
Nieuws

Caparis weer negatief in het nieuws

20 mei 2016
De PvdA-fracties uit 8 gemeenten hebben schoon genoeg van de onrust die bij Caparis heerst. De directie rammelt, de Raad van Commissarissen is niet compleet. Daar komt bij dat niet voor alle werknemers de CAO [Lees meer]
Nieuws

PvdA Smallingerland op bezoek in Oudega

13 mei 2016
PvdA Smallingerland op bezoek in Oudega Donderdag 12 mei hield de fractie van de PvdA Smallingerland een openbare vergadering in Oudega. Met inwoners uit het dorp ging het gesprek met name over recreatie. Oudega aan [Lees meer]
Nieuws

Jubilea op 1 mei

8 mei 2016
Zaterdag 30 april hebben Harry Balgobind (foto’s) en Cees Kuipers de speldjes opgeprikt bij de PvdA jubilarissen. Natuurlijk ontbrak het rode boeketje niet. Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april kregen de heren Dijkstra en [Lees meer]
Nieuws

Standenmaatschappij nooit weggeweest

8 mei 2016
Sinds het rapport van de Onderwijsinspectie, De Staat van het Onderwijs, is verschenen, buitelen artikelen over het selectiemechanisme in het onderwijs over elkaar. Hieruit blijkt dat kinderen van lager opgeleide ouders minder vaak doorstromen naar [Lees meer]
Politiek Café betaalbaar wonen in de toekomst
Nieuws

Passende woonruimte voor iedereen

23 maart 2016
De PvdA-fractie maakt zich al langer zorgen over de sociale woningvoorraad voor onze inwoners, niet alleen gezinnen, juist ook ouderen, jongeren, mensen met een beperking, statushouders en woonwagenbewoners. Onze woningvoorraad is nog sterk geënt op [Lees meer]
Nieuws

Enquete

26 februari 2016
Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisatie op het gebied van Jeugd, participatie en WMO een feit. We zijn nu ruim een jaar verder en wij willen graag weten wat u merkt van deze [Lees meer]