Ga naar de inhoud

Aan de formerende partijen en de formateurs,

[Update] Vorige week hebben wij onze ervaringen met het gesprek met de formateur op onze website gedeeld en onderstaande “open brief” met drie vragen aan de formerende partijen afgesloten. Inmiddels is er een antwoord van de formerende partijen. 

Kort samengevat is het antwoord dat het in de planning ligt om op 5 juli 2022 het coalitieakkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Inmiddels heeft het CDA bekend gemaakt dat zij tot eind 2023 door willen gaan met de huidige wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier en in tussentijd op zoek gaan naar een goede opvolger voor de rest van de periode.
GL/FNP heeft Maria le Roy klaar staan als wethouder. De ChristenUnie heeft Pieter van der Zwan als kandidaat en voor de VVD vult Sipke Hoekstra de vierde stoel. Verder is het dus afwachten tot 5 juli.

Fractie PvdA

Op donderdag 19 mei heeft de PvdA-fractie bezoek gehad van de heer Gerben Huisman, één van de formateurs.

De dinsdag ervoor was er een bijeenkomst over de financiële situatie van de gemeente. Kort samengevat heeft de gemeente de boekhouding aardig op orde. Het kabinet Rutte IV wil alleen niet aangeven hoe het met de gemeentelijke inkomsten van het Rijk gaat na hun regeerperiode en daarom kleurt 2026 rood en is nu al ‘Ravijnjaar’ gedoopt. Dit is een landelijk probleem.

Zoals aangekondigd in een brief kwam de formateur kernpunten ophalen ten behoeve van de coalitiebesprekingen. Voor ons was niet helemaal duidelijk wat nu echt de bedoeling was van het ophalen van kernpunten voor het coalitieprogramma. Een eerste vraag was dan ook; ‘gaan we met zijn allen een raadsbreed programma opstellen?’ Dat was niet zo, de coalitie gaat zijn eigen coalitieprogramma opstellen was het antwoord. Wij hebben een partijprogramma en daar staan onze kernpunten in. Daar mag naar hartelust uit worden geshopt.
Tijdens het gesprek hebben wij bij de formateur wel onze zorgen geuit over de verkokerde financiële oriëntatie die wij zien in de voorbereiding naar een coalitie. Ook was het ons opgevallen dat de focus op de korte termijnuitgaven het zicht wegnemen op belangrijke onderwerpen als preventie en investeren in de toekomst. 

Met deze boodschappen aan de formateur zijn we weer uit elkaar gegaan.

Inmiddels zijn we al ruim 2 maand na de verkiezingen en wachten wij iets minder geduldig op wat er gaat komen. Deze manier van werken geeft alle ruimte ons af te vragen waarom het zo verschrikkelijk lang moet duren. Ondertussen hebben de meeste gemeenten een college. Is het toch niet zo’n stabiele start? Zijn er zoveel punten die ernstig uitgediept moeten worden? Kunnen de partijen het niet eens worden? Alleen al dat deze speculaties ruimte krijgen ervaren wij als ongewenst. 

Dat besprekingen achter gesloten deuren plaats vinden en er zelfs geen informatie is over de stappen en voortgang ervaren wij als teleurstellend.  Wij pleiten voor een transparant proces waarbij wij altijd bereid zijn een positieve bijdrage te leveren en daadwerkelijk invulling te geven aan een gemeentebestuur dat kan rekenen op een breed draagvlak. 

Fractie PvdA Smallingerland

Aan de hand van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan de formerende partijen:

  • Wat is de huidige stand van zaken?
  • Welke processtappen worden wanneer gezet?
  • Over welke thema’s is overeenstemming en over welke thema’s worden nog gesprekken gevoerd?