Meteen naar de inhoud

Sport, cultuur, kunst en recreatie

Sport, cultuur en recreatie betekent passie en nog veel meer. Het brengt mensen uit alle gebieden bij elkaar. Een breed en hoogwaardig cultuuraanbod en goede sportvoorzieningen zijn noodzakelijk voor Smallingerland om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven, om te wonen en om te recreëren.  

De ruim 100 sportverenigingen, maar ook kunst- en cultuurinstellingen, in Smallingerland worden vooral gedragen door vrijwilligers. Zij leveren een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. We realiseren ons ook dat meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Soms heb je bijvoorbeeld een steuntje in de rug nodig om actief te gaan sporten. Dit geldt zeker ook voor mensen met een beperking.  

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Een goed aanbod op het gebied van kunst en cultuur versterkt de centrumfunctie van Drachten in de regio en maakt een bezoek door toeristen aan de gemeente aantrekkelijk. De culturele voorzieningen blijven op peil en waar nodig wordt geïnvesteerd. 

Drachten is een perfecte uitvalsbasis in Noord-Nederland. De centrale ligging maakt dat alles wat aantrekkelijk is in het Noorden op korte reisafstand ligt. Het centrum van Drachten is overzichtelijk, autovrij, heeft een divers winkelaanbod, een ruim aanbod van goede horeca en een uitgebreid cultureel aanbod.  

De dertien dorpen binnen de gemeente versterken de regiofunctie die Drachten heeft. Op korte afstand liggen natuur, bedrijfsmogelijkheden, watersportmogelijkheden binnen bereik. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en provincie Fryslân gaat tot 2030 het toerisme groeien met minimaal 33%. Daar liggen dus kansen. 

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

De gemeente heeft een grote vrijheid bij het bepalen van het beleid. Het sportbedrijf en de culturele infrastructuur worden financieel ondersteund door subsidies. Daarnaast worden ook activiteiten op het gebied van onder meer de beeldende kunst, de amateurkunst en de kunsteducatie gesubsidieerd.  

Het sportbedrijf en de cultuurinstellingen hebben een subsidierelatie met de gemeente. Zij kunnen binnen de gemaakte afspraken hun eigen keuzes maken en leggen daarover verantwoording af. Er zijn meerdere subsidierelaties. De gemeente kan ook de voorzieningen om een gastvrij gemeente te zijn faciliteren. 

Hoe is het nu: 

Het sportbedrijf is de organisatie die namens de gemeente sportbeleid ontwikkelt en uitvoert. Er is inmiddels veel in gang gezet. Culturele instellingen zijn zelfstandige organisaties die met behulp van subsidies opereren.  

Onze keuzes: 

 • In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte wordt nadrukkelijker rekening gehouden met bewegen.  
 • Sportverenigingen moeten zo goed mogelijk gesteund worden om hun belangrijke rol in de samenleving in stand te kunnen houden. 
 • Mensen met beperkte financiële middelen die willen sporten moeten de kans krijgen. Het sportfonds dat hiervoor opgericht is moet voldoende budget hebben en een structureel karakter krijgen.
 • Investeren in organisaties die cultuuraanbod leveren is noodzakelijk. 
 • Cultuureducatie moet breed toegankelijk zijn. 
 • Het is belangrijk dat het cultureel erfgoed wordt beschermd.  
 • Door cultureel ondernemerschap te stimuleren ontstaat nieuwe creativiteit. 
 • We koesteren de Friese taal. 
 • Kunstenaars, amateur en professioneel, krijgen meer ruimte om zich te ontwikkelen. 
 • Recreatieve voorzieningen worden actief in beeld gebracht. 
 • Een platform waarin ondernemers in de recreatieve sector mee kunnen praten. 
 • De centrumhaven kan worden uitgebreid met een aantal camperplekken. 
 • Goed en volledig gastheerschap is een voorwaarde voor een aangenaam verblijf in onze gemeente.