Democratie is veel meer dan ‘politiek’. Bij nieuwe vormen van democratie worden inwoners actief betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De overheid moet handelen volgens de menselijke maat en vanuit een duidelijk toekomstbeeld. In een gezonde democratie telt iedere stem en voelt iedereen zich gehoord. Het algemeen belang is voor ons leidend. Alle inwoners moeten worden gehoord. Ook de grote groep mensen die wel een mening en goede ideeën heeft maar niet gemakkelijk op de voorgrond treedt. 

Er spelen veel onderwerpen van maatschappelijk belang. Het woningtekort, het leveren van zorg, de energietransitie, aanleg van zonneparken, het maaibeleid zijn daarvan voorbeelden. De nieuwe omgevingswet wordt in de volgende periode van kracht. Deze onderwerpen hebben directe invloed op inwoners. Met name voor de jeugd is politiek een ver van mijn bed show. Dit is jammer want jongeren hebben vaak goed beeld van hoe de toekomst er uit zou moeten zien en wat belangrijk is. Door meer aandacht voor de jeugdraad en de positie daarvan te versterken worden jongeren meer betrokken bij besluitvorming die hen betreft.  

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan in de gemeente waarin inwoners vertegenwoordigd zijn. Het is een prima instrument om te horen wat er leeft op straat en wat inwoners willen zien. De gemeente kan er daarnaast voor kiezen om op alle mogelijke manieren inwoners uit te nodigen voor advies en te betrekken bij besluitvorming. 

Hoe is het nu: 

De inwoners kiezen een vertegenwoordiger (of partij). De gekozen vertegenwoordigers vormen de gemeenteraad. Inmiddels is bij het opstellen van een aantal beleidsplannen aan inwoners gevraagd om mee te denken.  

Onze keuzes: 

  • De mogelijkheid voor inwoners om een burgerinitiatief te ontwikkelen wordt beter onder de aandacht gebracht. 
  • Door voor belangrijke onderwerpen een burgerforum in te zetten wordt betrokkenheid van inwoners vergroot en de kwaliteit van de besluitvorming verbeterd.  
  • Initiatieven van inwoners, die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de buurt vergroenen of energievoorziening verduurzamen worden aangemoedigd.  
  • Wij zetten door het organiseren van gastlessen en pizzabijeenkomsten in op het vergroten van politieke interesse bij jeugd.