Ga naar de inhoud

ALV 17 april 2023

Op 17 april 2023 houdt de PvdA afdeling Smallingerland weer haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. Het bestuur nodigt u en alle andere leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.

Plaats: Brede School de Drait,
Flevo 190, 9204 JT, Drachten
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

De jaarverslagen vindt u in de uitnodiging, die verstuurd is per e-mail.
De jaarrekening ligt ter inzage klaar bij de ALV.

We hopen u allen te zien!

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,
Martijn Nooijen
(secretaris)