ALV van 16 maart 2020 uitgesteld

Aan alle leden van de afdeling Smallingerland,

De geplande Algemene Ledenvergadering van 16 maart a.s. gaat niet door. Het afdelingsbestuur acht het niet verantwoord een dergelijke bijeenkomst te houden vanwege het risico van verdere verspreiding van het coronavirus. Daarmee volgt ze de adviezen van de overheid in dezen en de nadere maatregelen die hierover vanuit het landelijke Partijbureau van de PvdA zijn geadviseerd.
We hopen op redelijk korte termijn een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Bert van der Meulen
Voorzitter afdeling Smallingerland