Ga naar de inhoud

Brandbrief gesubsidieerde instellingen

Aanleiding
De raad kreeg een brief van een vijftal instellingen (Het Sportbedrijf, De M.O.S., Museum Dr8888, Bibliotheek Drachten en De Lawei). Hierin vragen de instellingen om het terugdraaien van een beslissing van de raad. Deze beslissing was het bevriezen van de subsidies in de jaren 2020 tot en met 2023.
In normale omstandigheden worden jaarlijks de subsidies verhoogd met als leidraad de verhogingen waar alle mensen en ondernemingen te maken hebben. Bijvoorbeeld CAO loonstijgingen, Het duurder worden van in te kopen materialen enz. deze verhoging is dus bevroren.

De beslissing om dit te doen voor de jaren 2020 en 2021 -met een optie om dit door te trekken naar 2022 en 2023- is in 2019 genomen. De aanleiding daarvoor was de bezuinigingsronde waar de gemeente mee te maken had. In 2021 bleek dat de financiële situatie van de gemeente door een aantal meevallers minder slecht was dan in 2019 ingeschat. Vanuit het college is toen aan de raad voorgesteld om de bevriezing van de subsidies voor de jaren 2022 en 2023 te laten vervallen. Hier heeft een kleine meerderheid tegen gestemd met als gevolg dat de bovenstaande instellingen niet hoeven te rekenen op meer steun in 2022 en 2023.

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de hoge energieprijzen, het duurder worden van onze boodschappen en inflatie in het algemeen. Voor deze instellingen geldt echter dat ze naast de inflatie (die voor ons als inwoners ruwweg 10% is) dus ook te maken hebben met de gevolgen van deze bezuiniging die voor de instellingen tussen de 15 en 20% is. Wij vragen echter wel van deze instellingen dat ze hetzelfde leveren met dezelfde kwaliteit als voor 2019.

Waarom hebben wij een motie ingediend?

De brief was gericht aan de raad en, ondanks dat het college hem natuurlijk wel leest, niet aan het college. Wanneer wij als PvdA het over deze situatie willen hebben, dan zal het op de agenda moeten komen van de gemeenteraad. Een motie is dan een manier om dat te doen. Wat de motie voor ogen had was het college vragen contact op te nemen met de instellingen en te kijken hoe groot de problemen zijn en dit aan de raad door te geven:

Roept het college op: 

Met betrokken organisaties in overleg te treden en de raad op korte termijn te informeren over de situatie van iedere instelling/organisaie en de mogelijke consequenties en oplossingen. 

Niet meer en niet minder. Aan de hand van dat, door het college geleverde, inzicht kan er een debat plaatsvinden over die bevindingen. Dan wordt het duidelijk wie de meeste problemen heeft van deze instellingen en welke instelling misschien nog wel een tijdje door zou kunnen op de eigen reserves.

Het resultaat?

De motie heeft het niet gehaald. Van de partijen stemden PvdA, SP, D66, FNP en GL voor het verzoek om het college te laten onderzoeken hoe groot de problemen zijn. Elf raadsleden stemden dus voor en 20 raadsleden tegen.