Ga naar de inhoud

Brief aan rijksadviseur Wouter Veldhuis

[UPDATE]

Hoe moet Drachten groeien?

Op mijn open brief heeft Wouter Veldhuis inmiddels gereageerd en ik vind het leuk dat hij de uitnodiging om naar Drachten te komen aanneemt. Zijn hele antwoord staat onder dit stukje. Veel van zijn betoog gaat over de discussie over de Lelylijn. Heel belangrijk, maar ik richt me op Drachten. Met of zonder Lelylijn staat Drachten voor grote keuzes en ik vind dat de Rijksadviseur hier de gemeente wel met zijn deskundigheid bij kan helpen, maar dat wijzelf daarover gaan. 

Over participatie hadden we het ook in de vorige raadsvergadering maar dat blijft in onze gemeente een moeilijke kwestie. De afgelopen periode kwamen ontevreden inwoners over plannen voor Gaastereiland, De Swetten, St Lukasschool en  de Goddelijke verlosser in het nieuws. Ontevreden over hoe de gemeente de inwoners betrekt bij ruimtelijke plannen. Iedere keer gaat het over het verwijt hoe de inwoners door de gemeente betrokken worden. Te laat en met kaders die niet uit een gedeelde visie komen en daardoor als willekeur overkomen. Eén van onze inwoners verzuchte dan ook “bestuur ga eens besturen!”

Ook in het recente interview van Wethouder Smallingerland Robin Hartogh Heys van de Lier over de Lelylijn spreekt de wethouder vanuit een klassieke benadering met zogenaamd deskundige bureaus en met geen woord over de inwoners (https://delelylijn.nl/nieuws/wethouder-smallingerland-robin-hartogh-heys-van-de-lier-over-de-lelylijn/). 

Wat mij betreft is dit echt één van de essenties van besturen in deze tijd: burgerparticipatie. Politieke partijen zijn steeds minder vervlochten met de samenleving. Burgerparticipatie bijvoorbeeld via burgerberaden en burgerpanels kunnen dit compenseren. Dat vergt een andere mind-set. Hoewel de gehele raad de mond vol heeft over participatie doet het college nog niet veel meer dan het klassiek inspraaktraject met zo goed als onomkeerbare plannen als inzet. 

De inwoners van De Swetten hebben al twee keer laten zien dat het college zich hiermee vergaloppeert. En ik denk dat De Sanding hiervoor niet wil onderdoen! 

Maar terug naar de ruimtelijke groei van Drachten. Wij zouden hier graag een burger breed participatie traject voor opgezet zien waarvoor we graag de Rijksadviseur uitnodigen. 

Maarten Noordhoff

Fractie PvdA Smallingerland

Het antwoord van Wouter Veldhuis

Beste Maarten,

Leuk om van ja te horen. En dank voor je uitnodiging. Als er een gelegenheid is om tijdens een stadsgesprek of een debat een bijdrage te leveren doe ik dat graag. Overigens word ik elke keer in het “tegenkamp” gezet terwijl ikzelf open sta voor vrijwel iedere denkbare Lelylijn, maar dan wel afgezet tegen een alternatief waarbij bestaande spoorlijnen aangepakt worden (zoiets als nu wel bij de Nedersaksenlijn gebeurt). En het blijft wat mij betreft ook  ‘be carefull where you are whishing for’ Dus als je ergens voor kiest, wees bewust welke gevolgen dit zal hebben. 

En verder vind ik de vier varianten net de ‘systeemdrempel’ verkeerd leggen, in het voordeel van de regio terwijl de praktijk van de NS uitwijst dat dit nooit gaat lukken. De snelle Europese lijn stopt volgens de verkenning ook in Drachten en Emmeloord. Dat zal echt nooit gebeuren. Een nationale intercity natuurlijk wel, maar in de verkenning stopt deze ook nog bij een aantal kleinere steden, wat weer te optimistisch is voor deze kleinere steden. Etc.

Kortom, laat maar weten als er een gelegenheid is om langs te komen. Ik stuur deze mail ook in de cc naar mijn collega Hester Zonneveld die mijn agenda volledig beheert.

Met hartelijke groet, 

Wouter Veldhuis

Stedenbouwkundige – Architect – Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

In antwoord op het artikel in de Leeuwarder Courant van 19 maart op pagina 3.

Beste Wouter,

“Waarom moet Drachten een grote stad worden”, zo vraag jij je af. Door deze vraag nu zo te stellen roep je onbedoeld het beeld op van een Rijksbouwmeester die vanuit Amsterdam op de regio neerkijkt zonder zich daadwerkelijk in de mensen en het gebied te verdiepen. Immers Drachten is niet alleen al een grote stad, het is zelfs de tweede stad van de provincie Friesland! En de regio Drachten kent met een groei van net geen 1.5% bijna de hoogste groeicijfers van het hele land en moet enkel Eindhoven en Amsterdam voor laten gaan. 

Overigens ben ik het zeer met je eens dat we met de “verdozing” van Nederland moeten stoppen. Uiteindelijk gaat het om het geven van een beter perspectief aan de volgende generatie. 

Net als jij ben ik opgegroeid als zoon van een huisarts in een Amsterdamse Tuinstad tussen het opgespoten zand en de bouwplaatsen. Bij de jaarlijkse klasse reünies van mijn lagere school ervaar ik, nu inmiddels meer dan 50 jaar later, altijd nog de sociaaleconomische vooruitgang die mede door deze nieuwe tuinsteden mogelijk zijn gemaakt. Ruimtelijke plannen doen er toe en bepalen het handelingskader en daarmee mede het toekomstperspectief van generaties. Elke ouder wil het beste voor zijn kinderen. Dat kinderen in Noord-Nederland minder af zijn is bovenal een maatschappelijke verspilling van talent. 

Drachten kent een lange traditie in ontwikkelen en innoveren. Het zit als het ware in het DNA. Ons doel is om van Drachten een betere stad te maken. Beter voor de toekomstige bewoners. Drachten heeft met bijvoorbeeld het project Drachtstervaart laten zien hoe de verbinding met het landschap door woningbouwontwikkeling hersteld en verbeterd kan worden. Zo kan juist in Drachten groei ruimtelijk benut worden om ook de verbinding met het landschap aan de zuidzijde te herstellen en versterken. Bijgevoegde verbeelding van senior architect Rein de Valk uit Drachten geeft een impressie hoe de bossen rond Beetsterzwaag als het ware kunnen reiken tot in Drachten naar het nieuwe station en stationsplein. Ook kan door in Drachten te bouwen andere landschappelijk kwetsbare en lager gelegen (veen)gebieden worden ontzien. 

Net als in de jaren 50  bij de ontwikkeling van de tuinsteden staan we voor een grote ontwikkelingsopgave om onze inwoners te huisvesten. De tijd is anders, de middelen zijn anders. Participatie is niet weg te denken. Het projectbureau Lelylijn is druk in gesprek met de regio over modellen en de betekenis voor de huidige en toekomstige bewoners. Indertijd waren de tuinsteden nog de uitkomst van de beslissing van enkelen. Of en welke Lelylijn er komt zal nu de uitkomst zijn van een intensief participatieproces vanuit de regio. En even scherp, wat jij of ik vanuit Amsterdam en Drachten vinden is hierbij niet zo heel relevant. Ongeacht de uitkomst staat Drachten aan de vooravond van belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Daar kan jouw expertise als Rijksbouwmeester wel goed bij benut worden. Dus graag nodig ik je uit hier bij ons in Drachten.

Maarten Noordhoff 

(raadslid PvdA Smallingerland)

pastedGraphic.png