Meteen naar de inhoud

Carins (de overheidsbv)

Op dinsdag 12 maart (2019) hebben we in de raadsvergadering tijdens het vragenuur een aantal kritische vragen gesteld over de start van Carins bv.
Uit verschillende uitingen bleek dat onze insteek waar het de BV betreft niet helemaal waren doorgekomen bij het college. Eerst even een korte samenvatting wat Carins nu eigenlijk is.

Wat is Carins bv?

Carins is een overheids-bv en als bv een eigenstandig bedrijf. De gemeente is aandeelhouder. Via dit aandeelhouderschap kunnen wij als politiek onze invloed uitoefenen op Carins.

Wat doet Carins bv?

Carins regelt voor een groot deel de zorg in onze gemeente en doet dit via de gebiedsteams. De gebiedsteams draaien al vanaf 2015 en worden nu in een overheids-bv ondergebracht en op afstand gezet.

Waarom is de PvdA voor het op afstand zetten van de zorg?

Zijn we niet, maar in dit geval is het beter. Carins is niet een commerciële partij. De zorg wordt betaald door de back-office en dat is de gemeente. De toegang tot de zorg wordt geregeld door Carins en hier zit dan ook het, misschien wel onontbeerlijke, voordeel van het op afstand zetten en het inzetten op preventie.

Waarom is preventie zo belangrijk?

In iedere vergadering waar het sociaal domein wordt besproken geven we aan dat het voorkomen van problemen belangrijker is dan het oplossen van problemen. 

Preventie is vooral belangrijk om er voor te zorgen dat inwoners eerder geholpen kunnen worden, waardoor problemen niet onoverkomelijk worden. Wanneer inwoners zich gesteund voelen stijgt het welbevinden en dat heeft invloed op onze gehele samenleving.

Welke rol speelt Carins hier dan in?

De gemeente is, naast dat ze de plicht heeft om zorg te verlenen, een handhavende instantie. De gemeente moet ervoor zorgen dat wetten worden nageleefd en kan, wanneer dit niet gebeurt, boetes uitdelen, sancties opleggen of zelfs korten op inkomen.

Het is niet verwonderlijk dat mensen met een laag inkomen proberen er iets bij te verdienen om mee te kunnen doen in onze maatschappij, maar als je een uitkering hebt dan mag dit niet. Het is verboden en de gemeente moet hier op handhaven. Waarom zou je dan in vredesnaam naar de gemeente gaan om hulp als je verwacht dat je een preek, een boete en misschien wel een korting op je uitkering krijgt.

Carins heeft geen meldingsplicht. Carins is er om mensen bij te staan en er voor te zorgen dat problemen niet onoverkomelijk worden. Carins moet er voor zorgen dat mensen vertrouwen krijgen en weer naar de toekomst durven te kijken. De gemeente moet zich daar niet mee bemoeien, maar er wel voor zorgen dat de middelen er zijn om alles goed te laten draaien.

Carins moet dus los staan van de gemeente. Inwoners moeten Carins kunnen vertrouwen. Wanneer dat vertrouwen groter wordt krijgt Carins de rol die wij haar hebben toebedeeld. Sta inwoners bij, steun ze, help ze en zorg ervoor dat problemen niet groter worden. Dat is niet van vandaag op morgen klaar, maar wij willen graag dat de situatie zo is dat we inwoners met een goed gevoel kunnen verwijzen naar Carins. Wanneer we zelf twijfelen gaan we dat niet doen.

Waarom twijfelen jullie dan?

Alles wat Carins tot nog toe uitdraagt is verbonden met de gemeente en een voorwaarde voor het opstarten van Carins was dat de bv los zou staan van de gemeente. Vandaar dat we de volgende vragen hebben gesteld:

Waarom circuleert er een boekje over Carins waar geen contactgegevens in staan?

Waarom staat op de contactpagina van Carins.nl het e-mailadres Carins@smallingerland.nl? Waarom is dat niet een Carins adres?

De website www.carins.nl is aangevraagd door de gemeente en niet door Carins zelf. Carins is een rechtspersoon en die kan dat prima zelf. Waarom heeft Carins dit niet zelf gedaan?

Waarom hebben medewerkers van Carins een e-mailadres bij Smallingerland.nl?

Dit zijn de vragen die we in eerste instantie schriftelijk aan de portefeuillehouder hebben gesteld. Hij begreep dat we er problemen mee hebben en heeft de vraag uitgezet in het gemeentehuis. De antwoorden die er op kwamen waren voor de portefeuillehouder voldoende, maar wij vonden ze onzinnig en gingen twijfelen of de wethouder wel voldoende zicht heeft op wat er gebeurt. Vandaar dat we de vragen ook nog in het vragenuur hebben gesteld, zodat de hele raad en ook onze inwoners de antwoorden konden horen.

Uit de antwoorden bleek dat er hard wordt gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Op mijn vraag of het nu duidelijk was dat het van groot belang is dat Carins los van de gemeente opereert kreeg ik gelukkig een bevestigend antwoord.

Ons doel is dat we mensen met een gerust hart kunnen verwijzen naar Carins en daar ook volledig achter kunnen staan. Wij hopen dat u begrijpt dat wij de ontwikkelingen kritisch volgen en er bovenop zitten. 

We willen dat u er zeker van kunt zijn dat u goede zorg kunt krijgen.

Anton Pieters