Ga naar de inhoud

College opgeroepen om Omrin aan te sporen

De afvalverbrander (REC) in Harlingen stootte in oktober meer dioxine uit dan in een heel jaar is toegestaan, zo blijkt uit meting in de schoorsteenpijp.

Op initiatief van D66 en met steun van vele partijen waaronder de PvdA is gisteren een motie ingediend over de situatie rondom de afvalverbrander (REC) in Harlingen.
Sinds oktober is het erg onrustig onder de inwoners van deze gemeente, maar ook bij het bestuur van de gemeente en de provincie. In oktober 2015 was namelijk de uitstoot van Dioxine zeventig keer zo hoog dan in eerdere maanden. De uitstoot was in oktober zelfs hoger dan het hele jaar is toegestaan. Later bleek ook in december de uitstoot nog steeds drie keer zo hoog te zijn als ‘normaal’. De vraag die iedereen bezig houdt, is welke acties nu door Omrin worden genomen om de uitstoot te beheersen en hoe Omrin denkt een verhoogde uitstoot in de toekomst denkt te voorkomen.
De gemeente Smallingerland maakt weliswaar geen gebruik meer van de diensten van Omrin maar is nog wel aandeelhouder. De motie roept het college op om bij Omrin aan te dringen de uitstoot beter te gaan beheersen en de inwoners, gemeenteraden en college open en transparant te informeren.
De motie is gesteund door alle partijen met uitzondering van de VVD-fractie.

Trees Flapper,
PvdA-fractie Smallingerland