Cor Trompetter wordt wethouder PvdA Smallingerland

De PvdA fractie draagt Cor Trompetter voor als wethouder in de gemeente Smallingerland. Trompetter volgt hiermee Roel Haverkort op, die om persoonlijke redenen het wethouderschap in december heeft neergelegd.

Hij is gekozen uit ruim veertig sollicitanten voor deze functie. De Partij van de Arbeid Smallingerland heeft bewust gekozen voor een open procedure voor de vacature. 

Trompetter was eerder wethouder in de gemeente Weststellingwerf. 

De heer Trompetter wordt voorgedragen voor benoeming in de raadsvergadering van 5 februari a.s. Na de installatie is het college van B&W weer op volle sterkte.