Meteen naar de inhoud

De OZB discussie en het resultaat.

Op 3 november presenteerde het college de begroting voor de komende vier jaar. In onze ogen een goede begroting met oog voor de toekomst. Alle partijen die bestuurservaring hebben, weten dat je soms niet ontkomt aan een minder leuke boodschap. Een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 8% is niet een leuke boodschap, maar gelukkig viel die samen met een compensatie uit de rioolheffing om de lagere inkomens te ontzien. De breedste schouders zouden dan de zwaarste lasten dragen. Daar konden wij ons wel in vinden.

Door wijzigingen op die begroting die zijn ingediend door ELP, VVD, CDA en Smallingerlands Belang is de begroting nu echter behoorlijk scheef getrokken. De OZB-verhoging moest en zou van tafel.
Het is ze gelukt om de de OZB-verhoging zonder de compensatie terug te brengen naar 2 procent.

Het resultaat zie je in bijgaande tabel. Lagere inkomens betalen meer. Hogere inkomens worden ontzien. 

In Smallingerland staan 25.675 woningen. De gemiddelde waarde was 180.000 euro.