Meteen naar de inhoud

De parken zijn van ons allemaal!

Dinsdag 9 mei staat een raadsvoorstel op de agenda van de raad om de drie parken rond het centrum van Drachten aan te pakken. Aanleiding is een aantal ontevreden bewoners die, omdat ze bij het college en de ambtenaren niet verder kwamen, de SP om hulp hebben gevraagd.

Voor alle raadsfracties en wethouders hebben twee centrumbewoners, de dames Muijlaert en Mengerink, een vlammend betoog gehouden over de ervaren overlast en onveiligheid. Dat was voor de SP samen met D66 en de PvdA aanleiding om een initiatiefvoorstel te schrijven dat aanstaande dinsdag dus op de agenda staat. Inmiddels is er ook een actiedag door de bewoners gehouden en beheren ze een facebook pagina speciaal over de parken en de ervaren overlast.

Wat houdt het initiatiefvoorstel in?
Het initiatiefvoorstel houdt in dat de gemeenteraad opdracht geeft aan het college om samen met de inwoners voor de drie parken (het Thalenpark, Reidingpark en Van Haersmapark) een integraal actieplan op te stellen en het onderhoud en de handhaving in de parken te intensiveren.

Er is al heel veel gedaan om de parken op te knappen, wat voegt een actieplan daaraan toe?
Door met de bewoners een actieplan te maken willen we bereiken dat de parken door ons allemaal gebruikt worden en niet door enkele groepen min of meer geprivatiseerd wordt. In het actieplan kan ook bijvoorbeeld ruimte zijn voor een idee om een theeschenkerij of ijscotent in een park te realiseren. Zaken die een wat langere voorbereiding vragen, maar uiteindelijk kunnen bijdragen aan een beter en intensiever gebruik van de parken.

Afgelopen vrijdag was de verlichting in het Reidingpark weer aan en was er volop politie en handhaving op de been, is het voorstel dan nog wel nodig?
Het is heel mooi dat de verlichting hersteld is en er nu extra inzet was om de overlast aan te pakken. Je zou kunnen zeggen dat daarmee al een belangrijk resultaat is behaald. Wij zullen dinsdag het college daar dan ook een compliment voor geven. Een goed dagelijks bestuur reageert zoals dat dan heet “proactief” op de behoeften en vragen uit de samenleving. Maar het is ook niet meer dan een begin.

Is gewoon de overlastgevers aanpakken niet genoeg?
Handhaving intensiveren kan helpen maar is alleen niet voldoende. De opgave is te zorgen dat bewoners en centrum bezoekers de parken intensiever gaan gebruiken. Daarmee krijg je meer reuring en veel meer ogen in de parken als je ooit met handhaving kan realiseren.

Kost zo’n actieplan geen handen vol geld?
Je kan ook zeggen dat het veel geld gaat opleveren. Zo’n theeschenkerij bijvoorbeeld in een park levert geld op. Maar ook indirect leveren goed functionerende parken veel op. Denk bijvoorbeeld maar aan de woningbouw die we in het centrum gaan toevoegen. Voor al deze nieuwe bewoners zijn parken in de directe omgeving van grote meerwaarde. Daarom vinden wij het een goede zaak om de actieplannen voor de parken onder te brengen bij de centrumaanpak, bovendien is daar al geld voor gereserveerd waaruit de kosten van het maken van de actieplannen betaald kan worden.

Is het maken van die actieplannen met de omwonenden niet nodeloos ingewikkeld en tijdrovend?
Dat lijkt misschien wel zo, maar de praktijk van participatie is dat er uiteindelijk betere, slimmere plannen gemaakt worden die ook nog eens sneller uitvoerbaar zijn omdat iedereen heeft meegedacht. Toevallig staat op de agenda van dezelfde raadsvergadering het gemeentelijk participatiebeleid. Wij denken dat het goed is om gelijk te beginnen dit beleid in de praktijk te brengen.

Als de bewoners dit ook zo graag willen, waar moet de gemeenteraad er dan nog over nadenken?
Het is een beleidskeuze om als gemeenteraad uit te spreken dat de gemeente voor de drie parken rond het centrum van Drachten zich extra gaat inzetten. Wij ondersteunen dit initiatief van de SP en ook D66 heeft zich hiervoor uitgesproken. De andere partijen doen dat tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 mei.

Namens de fractie,
Maarten Noordhoff