De Peinder Mieden

In 2008 moesten er vernieuwende plannen komen voor een woonwijk ten zuiden van Opeinde.
Wat toen begonnen is als Wijbouweneenwijk is uitgegroeid tot het natuur-en landschapsproject De Peinder Mieden.
Inwoners van Opeinde en Smallingerland kwamen in 2008 met ideeën voor een duurzame woonwijk. Het idee is toen opgevat om het gebied waar de woonwijk zou moeten komen te vergroten tot aan het industrieterrein De Haven, een coulissenlandschap van 87 ha.
Het gebied is grotendeels in eigendom van de gemeente, een paar stukken zijn nog in particuliere handen.
Het is een uniek project qua ontwikkeling en wordt met name vorm gegeven vanuit de kopersvereniging De Peinder Mieden, met begeleiding vanuit de gemeente.
De raad heeft in 2012 de kaders vastgesteld, zodat het gebied kostenneutraal en met risicobeheersing ontwikkeld kon worden.
In 2014 zijn de kaders bijgesteld, omdat tijdens de ontwikkeling bleek, dat zaken anders geregeld moesten worden om het project door te kunnen laten gaan.

De PvdA vindt de ontwikkeling van dit gebied belangrijk: er komt immers een mooi toegankelijk natuurgebied bij, duurzaamheid krijgt een plek en een groene zone tussen Opeinde en Drachten blijft behouden. Voor de PvdA zijn de kaders van kostenneutraal en geen onnodige risico’s het belangrijkst om te toetsen of een wijziging in de ontwikkeling verantwoord is.

Dinsdagavond 11 oktober moesten de raad besluiten of de kopers hun koopcontract onder voorbehoud konden tekenen, een aangepaste fasering waardoor alle kavels ontwikkeld konden worden en het opstarten van gronden van particulieren. Op deze wijze kon het project kostenneutraal en met perspectief voor de potentiële kopers doorgang vinden.

Helaas heeft een door de CU ingediend amendement om de fasering niet aan te passen een meerderheid gehaald. Door het aannemen van dat amendement moet er € 300.000 ingeboekt worden als verlies en kunnen de kopers eerst maar 31 kavels ontwikkelen. De andere kavels kunnen nog niet worden ontwikkeld, omdat er te weinig natuurgrond tegenover staat. En juist voor die andere kavels zijn al potentiële kopers.
Voor de PvdA is deze keuze onbegrijpelijk; een risicovolle greep in de publieke middelen en een groter risico dat potentiële kopers afhaken.
Een amendement van de CU, om de potentiele kopers nog een extra borgsom te laten betalen, werd uiteindelijk niet ingediend, omdat deze geen meerderheid zou halen.
De PvdA zag dit amendement als een schoffering naar de kopersvereniging. Hun jarenlange inzet toont voldoende aan dat zij serieus zijn. De PvdA vindt dat dit burgerinitiatief alle lof en steun verdient, met zorgvuldig gebruik van publieke middelen.

Trees Flapper,
Woordvoerder wonen en duurzaamheid

flapper_trees300