Ga naar de inhoud

De Swetten

Het behoud van een groot speelveld in wijk De Swetten moet het streven zijn bij de grote transformatie die de wijk de komende jaren te wachten staat. Er was dinsdagavond (18-06-2024) tijdens de raadsvergadering unaniem steun voor het amendement dat we hierover samen met de SP en GroenLinks hebben ingediend. 

In het amendement wordt het college opgedragen om ondanks de woningbouwopgave meer groen en vooral een groot speelveld voor de wijk na te streven. Wat betekent dit besluit nu concreet? Het college kan samen met de wijkbewoners verder met de uitwerking van de plannen aan de slag op basis van het voorkeursscenario. De opdracht van de raad aan het college is natuurlijk nog wat abstracte beleidstaal. Wat en hoe precies het college invulling gaat geven aan de uitspraak van de raad zal nog moeten blijken. 

Omdat de uitvoering van de  plannen voor De Swetten een groot aantal jaren in beslag zal nemen kan dat ook nog best wel een tijdje duren. Die uitgewerkte plannen komen vervolgens terug in de gemeenteraad en die zal dan beoordelen of het inderdaad gelukt is meer groen en een groot speelveld te realiseren. 

Mooi was in ieder geval te zien dat de hele raad achter het amendement is gaan staan. Daarmee is een belangrijke stap richting de bezorgde bewoners gezet. En liet de hele raad blijken dat ze niet alleen luistert naar de inbreng van de bewoners, maar ook bereid is vervolgens te handelen. 

Wij blijven natuurlijk, net als de bewoners, de uitwerking van de plannen op de voet volgen!