Energie-armoede

Vragen betreffende energiearmoede en inflatie.

Veel inwoners hebben ondertussen gehoord wat de nieuwe termijnbedragen voor energie gaan worden voor de komende periode. Ik weet niet hoe het voor anderen in deze zaal is, voor een aantal fractieleden van de PvdA betekent het een ruime verdubbeling.

Voor onze inwoners die niet de kans hebben gekregen om hun woning energie neutraal te maken of huurders waarvan de verhuurder niet bereid is om actie te ondernemen, wordt het een zware winter. Dit is overigens geen nieuws. Niemand kan deze problematiek zijn ontgaan.


Energieleveranciers geven de mogelijkheid om het termijnbedrag zelf aan te passen. Hier zal veel gebruik van worden gemaakt, maar het lost het probleem niet op, het stelt het alleen uit. En, omdat het probleem pas na een jaar zichtbaar wordt, stelt dit ook de vroegsignalering uit. 

Volgens het Nibud dreigt 1 op de 3 huishoudens de komende tijd in financiële problemen te komen. Als ieder dubbeltje moet worden omgekeerd om rond te komen is een verdubbeling van de energierekening in combinatie met de toch al hoge inflatie funest. Er is dus een fors probleem. Het zou schrijnend zijn als over een tijdje alles brand, maar dat wij vergeten zijn het bluswater alvast op peil te brengen.

In een aan de raad gerichte brief laat het college ons weten dat er een plan van aanpak is om onze inwoners te helpen energie te besparen. Energiecoaches beoordelen een situatie en kunnen advies geven. Er worden drie soorten vouchers afgegeven. Twee daarvan – de CV-dokter en de witgoedwissel – alleen op advies van een energiecoach. 

Alle lof voor dat wat er nu gebeurt. Alles om problemen te dempen. Echter…

 1. Alle acties in het plan van aanpak gelden voor inwoners waarvan het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Je zal het geluk maar hebben om daar net boven te zitten.
  Wordt er gewerkt aan maatregelen om deze mensen die in onze gemeente in de problemen komen bij te staan?
 2. Zo ja, waar bestaan die maatregelen dan uit?
 3. Zo nee, hoe snel kunt u daarmee beginnen?
 4. Ondertussen worden in veel gemeenten teams samengesteld om inwoners een helpende hand te bieden bij het aanbrengen van radiatorfolie en bijvoorbeeld tochtstrips. Zijn er in onze gemeente ook plannen om dit op te zetten?
 5. Alle goede bedoeling waarderend, er gaan mensen buiten hun schuld in de financiële problemen komen. Die problemen worden niet opgelost met radiatorfolie. Worden er ook voorbereidingen getroffen om inwoners financieel bij te kunnen staan?
 6. Kan bijzondere bijstand door alle inwoners worden aangevraagd?
 7. Zo ja, hoe gaat de gemeente dit bekend maken bij onze inwoners?
 8. Waar kunnen inwoners die in de problemen komen zich melden?

 9. Wordt er nu al ingezet om wachtlijsten te voorkomen en gekeken naar eventuele uitbreiding in bezetting van deze meldpunten?

Met vriendelijke groet,

Anton Pieters