Een bronzen medaille voor Smallingerland

Een gedeelde bronzen plak voor Smallingerland van de ‘FNV Lokale Monitor’ editie 2016. Samen met Oss en Maastricht (e.o.) staan we met 40 punten op de 3e plaats. Op de tweede plaats eindigden  Amsterdam en Den Haag en met stip bovenaan staat de gemeente Westland met 50 punten.
De Lokale Monitor werkt met zes indicatoren. Smallingerland scoort 10 punten op de indicatoren 1, 3 en 6: respectievelijk ‘beschut werk’, ‘geen tegenprestatie’ en ‘cliëntondersteuner’ en 5 punten op de indicatoren 4 en 5: ‘gemiddelde wachttijd’ en ‘cliëntondersteuner.

Dat de gemeente Westland als hoogste eindigt komt met name omdat zij 20 punten scoort op indicator 2: ‘toets op verdringing’. Smallingerland scoort hier 0 punten. In Smallingerland constateert de monitor wel een systematische toetsing, indien die afwezig was geweest hadden we hier -10 gescoord, maar we hadden 10 punten kunnen scoren als wij’, zoals in andere gemeentes al wordt gedaan, voorafgaand aan een plaatsing een schriftelijke verklaring zouden opvragen bij OR of UWV dat er geen verdringing van betaald werk plaatsvindt. Westland scoort 20 punten,  omdat zij een toetsing op verdringing doen door middel van een interventieteam dat verdringing voorkomt, onderzoekt en beëindigt. Voor een gemeente als Smallingerland, met een duidelijke mismatch tussen beroepsbevolking en arbeidsmarkt, misschien toch een leerpuntje.
Maar vooruit, laten we toch een bescheiden feestje vieren, want er zijn gemeentes die in de Monitor staan met een beschamende 0 punten en bijvoorbeeld een grote gemeente als Zwolle moet het doen met maar 15 punten.

Overigens gaven bijna alle gemeenten aan dat de financiële middelen die ze van het rijk krijgen, om meer en complexe taken binnen de participatiewet uit te kunnen voeren en een grotere doelgroep te bedienen, niet toereikend zijn. Bovendien zijn de financiële kaders ook nog eens onzeker, zodat de gemeentes scherpe keuzes moeten maken. Dit staat innovatie in de weg.

FNV is van mening dat de overheid moet stoppen met het pesten van de minima en dat uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden de vele regels en sancties dikwijls als straf en vernedering ervaren. Het is ook maar de vraag of strengere maatregelen hun doel (besparingen) bereiken, omdat de gemeentelijke uitvoeringskosten zullen stijgen als de regels worden nageleefd. Verzwaarde sancties creëren andere problemen, zoals schuldenproblematiek of huisuitzetting, die via een omweg weer op het bordje van de gemeente belanden.

Dinie Mulder, raadslid

mulder_dinie300