Meteen naar de inhoud

Fractie en bestuur betreuren vertrek

Dinie Mulder

Op zondag 27 maart 2022 heeft Dinie Mulder bij het bestuur aangegeven de fractie van de PvdA-fractie Smallingerland te verlaten. Dit nieuws heeft de fractie en bestuur verrast. Dinie laat in een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jan Rijpstra, weten dat de manier van werken binnen de nieuwe fractie haar zoveel spanning oplevert dat dit haar het functioneren onmogelijk maakt.
Dinie heeft besloten haar zetel niet terug te geven aan de Partij van de Arbeid en wil als zelfstandig raadslid verder. Dit betekent dat de PvdA nu drie zetels heeft in plaats van vier zetels die zij 16 maart j.l bij de raadsverkiezingen had gekregen.

Als bestuur waren wij ervan overtuigd dat in de nieuw te vormen PvdA-fractie een goede mix van ervaring en nieuwe gezichten in de startblokken stond, die het sociaaldemocratisch gedachtengoed in de Raad van Smallingerland met veel inzet uit kan dragen. Daarom betreuren fractie en bestuur haar vertrek, temeer daar er geen politieke redenen zijn genoemd en Dinie haar conclusies heeft getrokken voordat de nieuwe fractie daadwerkelijk van start is gegaan.

De overgebleven raadsleden en fractievertegenwoordigers zullen zich onverminderd inzetten voor de sociaal democratie.