Geen gaswinning in Smallingerland

gaswinning

De PvdA fractie Smallingerland roept het college en de raad op in de Beleidsplan vergadering van 7 november om zich uit te spreken tegen gas- en oliewinning onder het grondgebied van de gemeente Smallingerland.
Eerder heeft de Raad zich al uitgesproken tegen schaliegaswinning in de gemeente.

Nu Vermilion bezig is met een grootschalig bodemonderzoek, welke gericht is op het in beeld brengen van mogelijke gasvelden is de kwestie van gaswinning actueel.

De PvdA heeft eerder al gepleit voor gasloze nieuwe woningen. Met het opstellen van de Routekaart Duurzaam Smallingerland geeft het volgens de PvdA geen pas om gas- en oliewinning toe te staan.
De PvdA ziet wel kansen in het gebruik van geothermie.

Fractie PvdA Smallingerland,
Trees Flapper