Gemeente te voortvarend met digitalisering?

In de Breeduit had gestaan dat de afvalkalender volgend jaar niet meer huis aan huis verspreid gaat worden, maar dat de data voor het ophalen voortaan via een app te vinden zijn.

Op zich een loffelijk streven om de papieren afvalberg in te dammen. Maar in hoeverre is hierbij met ouderen en laaggeletterden rekening gehouden? Beide groepen zijn in Smallingerland ruim vertegenwoordigd en van hen is bekend dat ze vaak de digitale vaardigheden missen. In hoeverre worden deze groepen door deze maatregel gedupeerd vroeg de PvdA zich af? Daarbij telt dat het gedifferentieerd ophalen van het huisvuil ook niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De data waarop de vuilniswagen langs komt is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Dit kan ertoe leiden dat vooral de groene containers niet tijdig geleegd worden en daardoor gaan stinken.

Na de vragen in de raad van de PvdA onderkende de wethouder het probleem en zegde toe dat de afvalkalender ook volgend jaar huis aan huis verspreid gaat worden.