Smallingerland, een groene gemeente met Drachten als levendige centrumplaats

Wij willen onze mooie groene gemeente, met de belangrijke centrumfunctie van Drachten voor winkelen, cultuur, recreëren en werken verder uitbouwen. Centraal staat hierbij het welbevinden van de inwoners. 
Om die plezierige en aangename gemeente te zijn om in te werken en in te leven, zetten wij in op een aantrekkelijk divers landelijk gebied, bouwen wij aan een uitnodigend centrum en aan een breed cultureel aanbod, met hoogstaand en breed onderwijs en voldoende werkgelegenheid.

Wat zien wij als opgave voor Smallingerland?

Net als de meeste inwoners van onze gemeente zijn wij trots op het vernieuwde centrum met de Drachtstervaart en de passantenhaven, het Raadhuisplein, het Thalenpark, De Lawei,  Iduna, Simmerdeis, het Museum Dr8888 en talrijke moderne sportaccommodaties. Voorzieningen die mede door de PvdA zijn gerealiseerd. Maar we zijn niet klaar!
Voor de toekomst van het centrum zijn diversiteit van het winkelaanbod en de inrichting en kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimten de belangrijkste speerpunten. Daarbij staat gastvrijheid  centraal. Een gastvrij, schoon en ruim centrum waar bezoekers zich welkom voelen.
De gemeente alleen kan het centrum niet aantrekkelijk en levendig maken. Dat doet ze samen met de ondernemers. Gezamenlijk moeten zij er aan werken om voor de inwoners een aantrekkelijk en gastvrij centrum te creëren. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven is het een must dat de winkels op zondag geopend kunnen zijn.
Wij denken dat het autovrij maken van het Raadhuisplein hier ook toe bijdraagt.
Bij vraagstukken over een mogelijke vestiging van een hypermarkt of andere grootschalige detailhandel, is voor ons de hamvraag of hiermee de huidige centrumfunctie al dan niet wordt versterkt.
Een bruisend kunstklimaat in Smallingerland kan fungeren als broedplaats voor creativiteit en innovatie. De PvdA vindt dat dit gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden met een actief innovatieprogramma. Een aantal culturele instellingen, zoals Smelne’s erfskip en het Rinsemahuis richten zich op het vastleggen van het Smallingerlandse erfgoed. Een eigen ruimte zou hen mogelijkheden geven om hun activiteiten verder te ontwikkelen.
Wij zien dat recreatie en toerisme nieuwe pijlers van werkgelegenheid vormen, waarvoor in Smallingerland nog veel kansen liggen. Met de Drachtstervaart is een begin gemaakt om de watersport letterlijk Drachten binnen te halen. Wij zetten in op het verder uitbouwen van recreatie. De mooie ligging van Smallingerland te midden van water, veen en bos willen geeft hiertoe uitdagende mogelijkheden. Projecten als het “Waterfront van Drachten” en “Oudega aan het water” zien wij als een volgende stap in die ontwikkeling.
Drachten ligt centraal in het noorden van Nederland. Voor Drachten, als grote stedelijke kern voor de regio, is een goede bereikbaarheid en ontsluiting via weg, water en breedband van essentieel belang. Het zijn belangrijke vestigingsfactoren voor grotere bedrijven en voor het MKB. De discussies over de Zuiderzeelijn en de Vaarweg naar Drachten moeten weer worden gestart, met als uitgangspunt dat Drachten een volwaardige spoor-, en waterverbinding krijgt. Waar deze plannen niet in de komende raadsperiode gerealiseerd kunnen worden, zetten wij ons in om met kleine stappen dit doel dichter bij te brengen.

Waar maken wij ons sterk voor in de komende periode?

De centrumfunctie van Drachten versterken.
 • De PvdA is groot voorstander van invoering van de koopzondag in Drachten. Het moet aan ondernemers vrij zijn om zelf te besluiten hun winkels op zondagen te openen. Voor de huidige centrumondernemers en ook voor het aantrekken van nieuwe ondernemers, is het essentieel dat winkelopening op zondag mogelijk wordt.  Met de PvdA in het college komt er een koopzondag.
 • Het Raadhuisplein autovrij maken en vergroenen.  ’s Avonds en in de weekenden kan het plein benut worden voor concerten, straattheater en dergelijke.
 • Alleen een vestiging van een hypermarkt of andere grootschalige detailhandelvoorziening, toestaan als dit bijdraagt aan de versterking van het centrum.
 • Meer openbare toiletvoorzieningen in het centrum.
 • Straatartiesten mogen zonder vergunning spelen in daarvoor aangewezen gebieden.
Drachten centrum van voorzieningen
 • Drachten ontwikkelen als oostelijke poort van de Friese Meren, waarbij het verder oppakken van de initiatieven zoals het “waterfront Oudega en Drachten” horen.
 • De Zuiderzee spoorlijn moet opnieuw op de agenda.
 • De PvdA blijft zich inzetten voor realisatie van een verbeterde vaarweg naar Drachten.
 • Het huidige zwembad moet worden vervangen door een topsport zwembad met goede recreatieve faciliteiten.
 • De buitengebieden moeten worden aangesloten op de glasvezelkabel, of krijgen anderszins een up-to-date internet verbinding.
Drachten als cultuurcentrum
 • De Stijl en Dada zijn belangrijke kunststromingen. Smallingerland mag zich er (nog) meer van bewust zijn hoe bijzonder het is dat deze kunstbewegingen voor een deel van in onze gemeente zijn ontstaan hebben. In de huisstijl van de gemeente zou dit opgenomen kunnen worden.
 • We willen onderzoeken of het mogelijk is om voor culturele instellingen als Smelne’s erfskip e.d. een eigen ruimte te creëren van waaruit zij hun activiteiten kunnen verrichten.
 • We willen dat culturele instellingen gestimuleerd worden tot een brede programmering.
 • We willen (laten) onderzoeken of meer economische spin-off, stimulans en verbinding met creatief ondernemerschap kan worden gegenereerd uit het succes van “Simmerdeis.