Groot verschil in wijken baart PvdA-fractie zorgen

Nieuwbouw in de Bouwen in het kader van het woningbouwprogramma

In november 2020 verscheen het rapport ‘Herijking Minimabeleid 2019/2020 Gemeente Smallingerland’.

In het rapport worden onder andere grote verschillen tussen de verschillende wijken in Drachten geconstateerd.
In de wijk De Singels bijvoorbeeld behoort slechts 3% tot de minimahuishoudens, terwijl dit in de wijk Noord-oost 27% is en in De Wiken 20%.

De verschillen zijn dusdanig groot dat er in feite gesproken kan worden over een “verdeelde stad.” De PvdA-fractie vindt dit erg zorgelijk en heeft daarom hierover vragen aan het college gesteld.
De Fractie wil van het College weten hoe zij hier tegenaan kijken; welke informatie er vanuit de wijkraden binnenkomt; of er extra inzet wordt gepleegd om de leefbaarheid in bepaalde wijken te verbeteren.
Daarnaast wil de Fractie van het College weten wat er met de aanbevelingen uit het rapport wordt gedaan.
De verwachting is dat het College begin februari antwoord geeft op deze vragen.

Dinie Mulder