Jan Johannes Veldkamp

1e woordvoerder:

 • Milieu en duurzaamheid
 • Personeel
 • Cultuur
 • WMO
 • Jeugd
 • Sportbeleid
 • Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)
 • Onderwijs

2e woordvoerder:

 • Ruimtelijke ordening
 • Veiligheid
 • Recreatie en Toerisme
 • Begraafplaatsen
 • Ontwikkelingssamenwerking