Jan Johannes Veldkamp

1e woordvoerder:

  • Milieu en duurzaamheid
  • Cultuur
  • Jeugd
  • Sportbeleid
  • Onderwijs

2e woordvoerder:

  • Ruimtelijke ordening
  • Veiligheid
  • Recreatie en Toerisme
  • Begraafplaatsen
  • Ontwikkelingssamenwerking