Jubilarissen op 1 mei 2019.

Op 1 mei wordt er ieder jaar stil gestaan bij de jubilarissen in onze partij: leden die 25, 50 of zelfs al 65 jaar lid zijn van de Partij van de Arbeid. 

Dit jaar waren er in de afdeling Smallingerland vijf personen die hun 25 jarig jubileum vierden: mevrouw G. de Vries en de heren A. de Wit, J.J. van der Heide, JK. Hogenbirk en G. van Kalsbeek. Zij kregen allemaal een bloemetje met speld uitgereikt. Mevrouw H. de Boer- Tienstra was zelfs al 65 jaar lid. Zij ontving uit handen van onze fractieleden Angela Visser en Dinie Mulder “de Drees-penning” als dank voor haar jarenlange trouw.

Tijdens de bezoeken aan de jubilarissen komen soms hartverwarmende verhalen los over de beweegredenen van het jarenlange lidmaatschap, variërend van “nooit meer armoede”, strijd en solidariteit, als ook opkomen voor de in de verdrukking dreigen te komen middenstand. Bij allen overheerst de hoop dat onze partij weer uit het dal zal klimmen.

Op de foto: Dinie Mulder en Angela Visser overhandigen mevrouw de Boer-Tienstra de penning behorende bij haar 65 jarig lidmaatschap.