Kindpakket

Kindpakket

Overzicht vergoedingen uit het kindpakket in Smallingerland

Algemeen
Het uitgangspunt is het tegengaan van sociale uitsluiting van kinderen van 0 tot 18 jaar. Daarbij is het oordeel wat nodig is om het kind mee te kunnen laten doen leidend, niet de vraag hoe het maximale bedrag kan worden “volgemaakt”.
Cumulatie van (maximale) verstrekkingen voor verschillende activiteiten vanuit de verschillende fondsen is mogelijk mits het gaat om vergoedingen van enerzijds Leergeld en anderzijds hetzij Jeugdsportfonds, hetzij Jeugdcultuurfonds.
De vergoedingen worden in natura uitgekeerd en zijn bij Leergeld in principe maximaal 240 euro per kind per jaar en bij Jeugdcultuurfonds maximaal 450 euro per jaar. Bij Jeugdsportfonds is er geen maximum voor de contributie, maar kan naast de contributie nog maximaal €100,- verstrekt worden voor kleding en attributen.
Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen voor onderstaande vergoedingen in aanmerking.

 

School
 • kosten schoolreis/kamp basisschool: volledig, mits redelijk.
 • kosten schoolreis/kamp/excursie voortgezet onderwijs: maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 200,-, waarbij de school de andere helft voor zijn rekening neemt (indien de school niet wil meewerken kan Leergeld besluiten een afwijkend bedrag ter beschikking te stellen).
 • een vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed.
 • computer/laptop voor kinderen vanaf groep 7 basisonderwijs: 
eenmaal per 3 jaar €500,- euro, waarbij een beperking geldt van 1 apparaat per gezin. Wanneer een computer/laptop nodig is, maar er geen ruimte meer is binnen de verstrekkingen kan gedurende maximaal 3 jaar een tablet in bruikleen worden verstrekt.
Benodigdheden om schoolbezoek mogelijk te maken
 • kosten van een nieuwe fiets voor kinderen op het voortgezet onderwijs: 
eenmaal per 3 jaar € 400,- euro  bij geselecteerde fietsenhandelaars in Drachten.
  N.B. De periode van gebruiksduur van de computer/laptop of de fiets heeft geen invloed op de hoogte van de verstrekkingen van de volgende jaren.
 • • schoolspullenpas voor kinderen op het voortgezet onderwijs ter waarde van 75 euro, geldig van mei tot november. Hierin kan ook een schooltas en een regenpak zijn begrepen.
Zwemles
 • kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar: €240,- euro indien deelgenomen is aan schoolzwemmen.
 • kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar: Volledig indien geen deel genomen kan of kon worden aan schoolzwemmen, max. vergoeding € 575,-
Zwemmen bij De Welle:
 • Ouder en kind zwemmen van 0 tot 4 jaar, jaarvergoeding is € 245,80
 • Survivalzwemmen voor peuters van 3 tot 4 jaar, jaarvergoeding € 245,80
Zwemmen bij sportschool Ebert,
 • kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar: €240,- euro indien deelgenomen is aan schoolzwemmen.
 • kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar: Volledig indien geen deel genomen kan of kon worden aan schoolzwemmen, max. vergoeding € 575,-
 • Ouder en kind zwemmen van 0 tot 4 jaar, jaarvergoeding is € 245,80
 • Survivalzwemmen voor peuters van 3 tot 4 jaar, jaarvergoeding € 245,80
N.B.: Vergoedingen voor zwemles staan los van de overige verstrekkingen vanuit het kindpakket.

 

Ontspanning
 • contributie voor bijvoorbeeld de scoutingclub, voor bijdragen vakantiespelweken, seizoen sporten, een gezinspas van de Naturij, voor vakanties via “Humanitas” met verdere benodigdheden tot een maximumbedrag van 240 euro.
Overige
 • aanmelding voor Jarige Job voor kinderen van 4-12 jaar.
 • speelgoedbank Opstelten voor kinderen van 0 tot 12 jaar
Sport (via Jeugdsportfonds) 
 • contributie voor de sportclub max €300,-
  direct te relateren kleding en benodigdheden: maximaal 100 euro
 • In individuele gevallen in overleg met de cliënt /vereniging/ JSF hoger (maatwerk LG)kan de vergoeding hoger worden.
Muziek (via Jeugdcultuurfonds) 
 • kosten muziekles: maximaal 450 euro.
 • eventueel noodzakelijke huur muziekinstrument (voor zover er nog ruimte in de vergoeding zit).
 • contributie voor de muziekvereniging (voor zover er nog ruimte in de vergoeding zit).
Cultuur (via Jeugdcultuurfonds)
 • contributie voor clubs op het gebied van toneel, knutselen, schilderen, etc.: maximaal 450 euro.
 • eventueel noodzakelijke, direct te relateren benodigdheden hiervoor (voor zover er nog ruimte in de vergoeding zit)

www.kindpakket.nl