Meldpunt energiearmoede

Steeds meer huishoudens in onze gemeente hebben moeite om hun energierekening te betalen. Tijdens het debat op 13 september 2022 diende het CDA een motie in met de vraag aan het college om de mogelijkheden te onderzoek om onze inwoners te steunen om deze moeilijke periode het hoofd te bieden. Wij hebben deze motie van harte gesteund. Het college heeft de motie overgenomen en sprak van ‘een steun in de rug’.

De bijdrage van Anton Pieters tijdens het debat.

Het debat was waardevol. Duidelijk werd hoe de verschillende partijen bezig zijn met de problemen waar de inwoners van onze gemeente tegenaan lopen. De één wil dat er stevig wordt ingezet op verduurzaming. De ander dat ook alle bedrijven en sportverenigingen worden meegenomen. Waar we het allemaal over eens zijn is dat we een rare winter tegemoet gaan.

Onze insteek is dat het problem te groot is om door de gemeenten opgelost te worden. Dat is een taak voor de rijksoverheid en het Europees Parlement. Omdat wij weinig vertrouwen hebben in het probleem oplossend vermogen van dit kabinet vinden wij dat de focus moet liggen op de overbrugging van dit moment tot het moment dat er structurele werkende oplossingen vanuit het rijk komen.

Volgens een groot onderzoek leven in Nederland anderhalf miljoen mensen in energiearmoede. Dat zijn vooral mensen met een laag inkomen. De gasprijs is gigantisch gestegen en heeft ook invloed op de prijs voor elektriciteit, dus de energiearmoede zal ook toenemen.

Maakt u zich ook zorgen over de komende winter? Vul dan onderstaande vragen in. Uw antwoorden worden alleen gebruikt om met cijfers het college en de andere partijen te overtuigen dat actie echt nodig is.