Motie Experimenteren sociale(re) bijstand

Bij de debatten over het beleidsplan 2016-2019 is op initiatief van de PvdA een motie voor experimenteren met sociale bijstand ingediend.

De motie werd breed gedeeld. Alleen VVD en ELP stemden tegen deze motie. Door middel van de motie vragen wij het college om bij staatssecretaris Jetta Klijnsma aan te geven dat  Smallingerland ook aanspraak wil maken op de door haar aangekondigde experimenteer ruimte.