Ga naar de inhoud

Na decennia soebatten laat de gemeente het vliegveld los

Op 14 november gaf de gemeenteraad met een overgrote meerderheid groen licht voor de plannen van de Stichting Vliegveld Drachten, alleen ELP, SP en SLS stemden tegen. Daarmee eindigt de directe gemeentelijke financiële betrokkenheid bij het vliegveld. De gemeente trekt zich volledig terug uit het beheer van het vliegveld. Dat valt voortaan volledig onder de verantwoordelijkheid van de stichting. De stichting wil onder andere 37 hangarwoningen bouwen en stimuleert de vestiging van nieuwe luchtvaart gerelateerde bedrijven, zo is in de plannen te lezen. Het vliegveld wordt daarmee als innovatielocatie ontwikkeld. Een fabrikant wil bijvoorbeeld testvluchten met drones op waterstof maken.

Als eerste start wordt de landingsbaan opgeknapt. Het asfalt wordt schoongemaakt, de scheuren worden hersteld en het begin van de baan zal zo’n 350 meter in oostelijke richting worden verschoven. Het bruikbare deel van de landingsbaan ligt dan verder van de Wâldwei en de wijk De

Wiken. De aanvliegroute ligt dan aan de oostkant van de N31 en niet over de woonwijken van Drachten. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan de zorgen van omwonenden over geluidsoverlast en veiligheid. Overigens werd hierover ook een amendement van GroenLinks, waarin gevraagd werd om beperkende vliegtijden om overlast voor omwonenden te voorkomen, door de hele gemeenteraad aangenomen.

De stichting krijgt voor de exploitatie de gronden van het vliegveld in erfpacht van de gemeente. In de raad werd uitgebreid gesteggeld over de haalbaarheid van de plannen van de stichting en de risico’s die de gemeente bij deze oplossing loopt.

Onze fractie vindt dat het zo behouden van het vliegveld voor Drachten een belangrijke meerwaarde biedt, met een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en innovatie. Wij vinden de gemeentelijke risico’s beperkt en aanvaardbaar. Via de erfpachtconstructie draait de gemeente immers niet langer op voor het beheer en het exploitatie risico.

Maarten Noordhoff