Nieuwe raadsleden gezocht

Gemeenteraad

De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog maar net achter de rug, hierdoor zou je bijna vergeten dat er volgend voorjaar ook Gemeenteraadsverkiezingen zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. De PvdA afdeling Smallingerland is bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma en het selecteren van kandidaat gemeenteraadsleden.

Het is van groot belang dat een politieke partij vitaal is en blijft. Hiervoor is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe mensen instromen die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in de samenleving en die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van Drachten en de dorpen.
We zoeken voor de nieuwe gemeenteraad leden die vanuit de sociaaldemocratische waarden bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving in onze gemeente.

De PvdA is op zoek naar een afspiegeling van de bevolking. Een goede mix van jong en oud, man en vrouw, met verschillende opleidingsniveaus. Als gemeenteraadslid ben je benaderbaar voor alle inwoners, kun je goed luisteren en neem je mensen serieus. Heb je concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en vind je het een uitdaging om deze te realiseren. Het is daarbij belangrijk dat je politieke kwesties in gewone taal kunt overbrengen en dat je het leuk vindt om in debat te gaan. Verder stel je de kaders vast voor de uitvoering van het beleid en controleer je actief en kritisch het college van B&W.

Aanmelden voor 18 september 2017

Als je interesse hebt om gemeenteraadslid te worden voor de PvdA in Smallingerland, meld je dan aan bij het secretariaat van de Afdeling PvdA-Smallingerland via het e-mailadres: froukjemoedt48@hotmail.com.

Je aanmelding, met een korte motivatie waarom je interesse hebt, dient uiterlijk op 18 september 2017 binnen te zijn. Na ontvangst van je aanmelding krijg je informatie over de verdere procedure, cruciale data etc.
Van nieuwe kandidaat-raadsleden vragen we een verklaring omtrent het gedrag.

Download de fractie PROFIELSCHETS
Download de PROFIELSCHETS voor een raadslid

(Deze profielschetsen zijn op 27 maart 2017 vastgesteld door de ledenvergadering van PvdA afdeling Smallingerland).