Nog steeds geen duidelijkheid over het vliegveld

Foto: Stichting Hoogvliegers

Op maandag 18 mei 2020 stuurde de PvdA-fractie tweeëndertig technische vragen richting college van B&W. Een unicum en een record. En nee, die gingen niet over de jaarrekening of de begroting maar over vliegveld Drachten.

In december 2015 waren alle politieke partijen het erover eens dat ze de regie over de airstrip aan de Knobben niet kwijt wilden, ook al was dat wel het voorstel waar B&W mee naar de raad kwam: verkoop. De raad was van mening dat het vliegveld een vliegveld moest blijven en bij verkoop was dat allerminst zeker. En dus werd besloten dat het terrein, in plaats van te verkopen, in consessie zou worden uitgegeven. Dat was 2015.

In 2019 wilde het college echter opnieuw proberen het vliegveld te verkopen. De aanbesteding voor een nieuwe exploitant voor het vliegveld was in 2017 mislukt en het college was van mening dat verkoop de enige mogelijkheid was omdat exploitatie binnen de concessie niet de mogelijkheid bood voor een partij om “een goede businesscase” te maken. Opnieuw werden, door middel van een aangenomen amendement in de raadsvergadering van 10 december, de plannen van het college in de ijskast gezet. Het college kreeg de opdracht: “voor 1 mei 2020 bij exclusiviteit tot overeenstemming te komen met de Vliegclub Fryslân over gebruik en verantwoordelijkheid voor de bestaande vliegactiviteiten op en om de airstrip en dit in zijn huidige vorm.”

Middels een brief van 30 maart berichtte het college aan de raad dat ze het juridisch te riskant vonden vanwege ‘aanbestedingsrechtelijke uitvoerbaarheid’ om de exploitatie van Vliegveld Drachten alleen aan te bieden aan gebruiker Vliegclub Fryslân.

En zo zijn we dan zijn terug bij af. Een nieuw raadsvoorstel vraagt om geen uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 10 december 2019.

Elkaar tegensprekende juridische adviezen, partijen die elkaar tijdens de ronde tafel nog net niet voor rotte vis uitschelden, grote, tegengestelde belangen. Onduidelijke verbanden en organisatiestructuren: wie is wie? Wie gaat wat betalen? Is de gemeente niet uiteindelijk de klos? Waarom lukt het de gemeente niet om alle belanghebbenden aan tafel te krijgen? Hoe groot is het risico dat het vliegveld word verkwanseld?

De PvdA is altijd voor behoud van het vliegveld geweest en we zullen dus proberen er alles aan te doen om sluiting te voorkomen. Hopelijk geven de antwoorden op onze technische vragen de duidelijkheid waar de raad naar smacht.

Dinie Mulder