Programma ’22 – ’26

Het verkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid (PvdA) Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is klaar. In dit programma maken we als lokale PvdA duidelijk waar we staan en wat we willen bereiken. Dat doen we vanuit de sociaaldemocratische visie op de samenleving. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn daarin de kernwoorden die we hoog in het vaandel hebben. 

Wij willen dat Smallingerland een sociale gemeente is waar het goed leven en wonen is voor iedereen. Onze gemeente staat voor grote opgaven, denk bijvoorbeeld aan woningbouw en de energietransitie. Wij willen een fatsoenlijke samenleving die dit ook in alle geledingen van die overheid uitstraalt. En dus een overheid die haar bewoners met respect behandelt.  

Ons programma verwoordt onze ideeën, wensen, ambities en de mogelijkheden die we zien om er ‘Voor Elkaar’ te zijn. Herkenbaar sociaal. Een verkiezingsprogramma waarop u kunt bouwen! 

Het verkiezingsprogramma downloaden (PDF)